Logotyp Eksjö kommun

God man, förvaltare och förmyndare

Om en person har svårt att själv ta tillvara sina intressen kan detta skötas av en god man eller förvaltare. De hjälper till med att bevaka personens ekonomiska, juridiska och personliga intressen.

Höglandets överförmyndarverksamhet

Huvuduppgiften för överförmyndaren är att utöva tillsyn och kontroll över gode män, förvaltare och förmyndare.

Från den 1 januari 2019 har Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemensamt överförmyndarkansli. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns i Vetlandalänk till annan webbplats. Lokalkontor finns i Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö som går att besöka en dag i veckan.

På Vetlanda kommuns webbplats kan du läsa mer om detta:

  • Ansök om att få god man/förvaltare
  • För dig som har god man/förvaltare
  • För dig som är god man/förvaltare
  • Är du intresserad av att bli god man/förvaltare?
  • För dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare

Höglandets överförmyndarverksamhet, Vetlanda

Det gemensamma överförmyndarkansliet finns i Vetlanda.

Telefon: 0383-971 72
E-post: overformyndaren@vetlanda.se

Besöksadress: Storgatan 7 A i Vetlanda

Telefontid:
Måndag–torsdag, klockan 9–12

Besökstid:
Måndag–torsdag, klockan 9–12
Besök under övriga tider i mån av tid. 

Lokalkontoret i Eksjö

Adress: Södra Kyrkogatan 4, våning 2 i Förvaltningshuset i Eksjö

Besök: Lokalkontoret i Eksjö är öppet för besök på tisdagar.
Besökstid: tisdagar klockan 10–12. Övrig tid på tisdagar är det tidsbokning.

Kontaktuppgifter finns under rubriken "Överförmyndarkansliet i Vetlanda"

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är den myndighet inom kommunen som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Till Överförmyndarnämnden vänder du dig också om du behöver ha ett förvaltarfrihetsbevis.

Sedan den 1 januari 2019 har Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. Kontakt med överförmyndarnämnden sker via överförmyndarverksamheten i Vetlanda.

Ledamöter och ersättare i Överförmyndarvnämnden