Stöd och hjälp till barn och unga, anmälan om oro, socialjour, familjerådgivning, familjehem, våld