Eksjö kommuns logotyp

Familj och föräldraskap

Har du det jobbigt hemma, mår dåligt i relationen med dina nära eller behöver stöd i ditt föräldraskap erbjuder Eksjö kommun råd, stöd och hjälp.

Familjerådgivning

Familjerådgivning erbjuds par, familjer och ensamstående som befinner sig i relationssvårigheter och vill ha en förändring. Du som bor i Eksjö kommun kan vända dig till Familjerådgivarna i Småland som ansvarar för den kommunala familjerådgivningen.

Du kan söka hjälp för:

 • Vi har svårt att prata med varandra.
 • Vi bråkar jämt.
 • Kärleken har försvunnit.
 • Det fungerar inte sexuellt.
 • Vi har svårt att hantera vårt barn.
 • Jag eller min partner har varit otrogen.
 • Vi är oense om mina och dina barn.
 • Vi är oense om ekonomin.
 • Jag eller min partner vill skiljas.

Familjerådgivarna har sekretess och för inga journaler. Du kan vara anonym. Varje samtal tar 1–1,5 timme och du betalar per samtal. Aktuella avgifter och en förteckning över mottagningar och kontaktuppgifter finns på Familjerådgivarna i Smålands webbplats.

Familjerådgivarna i Småland Länk till annan webbplats.

Familjerätt

Höglandets familjerätt arbetar med rådgivning och myndighetsutövning för medborgarna i känsliga ärenden. Höglandets familjerätt är en gemensam verksamhet inom Höglandsförbundet och finns i Eksjö.

Familjerättens arbetsområden:

 • adoption
 • faderskap/föräldraskap
 • avtal – samarbetssamtal
 • utredningar om vårdnad, boende och umgäng

Höglandets familjerätt Länk till annan webbplats.

Föräldrastödsutbildningar

Du som förälder är viktig för ditt barn, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder man vill vara. Då kan man behöva stöd för att hitta vägen i sitt föräldraskap. Eksjö kommun erbjuder stöd i föräldraskapet. Du kan som förälder få enskilt stöd eller delta i en föräldragrupp.

Eksjö kommuner erbjuder Komets föräldrastödsprogram Länk till annan webbplats. Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod.

Om Komet

Komet är ett föräldrastödsprogram som vänder sig till föräldrar som har barn med ett utåtagerande beteende. Syftet med programmet är att minska konflikter och förbättra samspelet mellan förälder och barn. Innehållet i Komet präglas av praktiska övningar, både på gruppträffar och som hemuppgifter mellan träffarna.

Komet erbjuds med två inriktningar beroende på barnets ålder; 3–11 år och 12–18 år. Grupperna består av föräldrar till högst sex barn. Varje träff har ett eget tema med övningar som du provar hemma till nästa gång. Kometträffarna är på Sofieholmsgatan 2 i Eksjö.
För mer information och anmälan, kontakta:
Desirée Jensen, Eksjö kommun
Telefon: 0381-365 34
E-post: desiree.jensen@eksjo.se

Trygghetscirkelns föräldraskap

Föräldraprogrammet "Trygghetscirkelns föräldraskap" bygger på anknytningsteori och är ett program som fokuserar på barns behov snarare än på barnets beteende. Programmet riktar sig till dig som är förälder till barn i åldrarna 0–18 år och som bor i Eksjö kommun.

Programmet omfattar åtta tillfällen, cirka 90 minuter per tillfälle och är kostnadsfritt.

Under cirkeln går vi igenom följande punkter.

 • Utforska barns behov. Barn har behov av sina föräldrars stöd både när de utforskar världen och när de upplever svåra känslor.
 • Vara tillsammans. Vi utforskar betydelsen av att lära barn att hantera sina känslor. Vi tar reda på hur barn kan lära sig detta samt undersöker vilken betydelse det får för barnets utveckling och möjlighet till att skapa en trygg anknytning.
 • Vägen till trygghet. Vi undersöker hur föräldrarnas psykologiska och emotionella tillgänglighet för barnet påverkar barnets sätt att förmedla sina känslor och behov.
 • När det känns svårt att vara förälder. Vi tittar på balansen mellan att vara tydlig och samtidigt upplevas som snäll i föräldraskapet.
 • Betydelsen av reparationer i relationer. Vi undersöker hur vi kan förstå det underliggande budskapet i ett starkt känslouttryck såsom ”jag behöver dig och jag vet inte hur jag ska göra med det jag känner”.

Hur går det till?

I föräldrakursen Trygghetscirkeln använder vi oss av såväl video som av grafiskt material och reflekterande samtal. Videon visar barn och föräldrars samspel samt föräldrars egna reflektioner kring vad som sker i relationen. Trygghetscirkeln bygger på mer än 50 års forskning kring anknytningsteori och är ett program som fokuserar på barns behov snarare än på barns beteende.

Vad innebär det att delta?

Trygghetscirkeln är en föräldrakurs på sju gånger, cirka 1,5 timma per gång. I gruppen kan man själv bestämma hur mycket egna erfarenheter man vill dela med sig till gruppen. Kursen är kostnadsfri för föräldrar till barn 0–18 år i Eksjö kommun.

Blev du intresserad?

Kontakta oss för mer information.

Aktuella kurstillfällen

Välkommen att anmäla dig till föräldrastödsutbildning Trygghetscirkeln som startar upp igen efter nyår med tre nya grupper. Kurserna kommer vara förlagda både i Eksjö och Mariannelund och pågår under 8 veckor.

 • Trygghetscirkeln, dagtid. Gruppen träffas på Familjecentralen, Prästängsvägen 4 i Eksjö på onsdagar mellan klockan 10 till 11.30. Denna kurs startar den 21 februari. Vid frågor kontakta Madeleine Staaf på telefon 072-516 72 03.
 • Trygghetscirkeln, kvällstid. Gruppen träffas i Öppenvårdens lokaler, Sofieholmsgatan 2 i Eksjö mellan klockan 17 till 18.30. Denna kurs startar den 24 januari. Vid frågor kontakta Angelica Johansson på telefon 079-067 04 06.
 • Kursen i Mariannelund startar tisdag den 5 mars och vi återkommer med plats längre fram. Gruppen träffas mellan klockan 15 till 16.30. Vid frågor kontakta Anna Runn Fridel på telefon 079-067 03 97.

COPE föräldraskaps-stödprogram

Syfte

Community Parent Education Program, COPE, erbjuds till alla föräldrar som upplever att de har behov av stöd i att hantera vardagsproblem i hemmet eller i relationen med sina barn. Det utarbetades ursprungligen för föräldrar till barn med utagerande beteende. Efter många genomförda utbildningar ser man att COPE kan vara till stor hjälp i många olika sammanhang. Programmet riktar sig till dig som är förälder till barn i åldrarna 3–18 år och som bor i Eksjö kommun.

Upplägg

COPE-programmet bygger på inlärningspsykologi och social inlärnings­teori men också på flera andra utforskade teorier, såsom kognitiv attributionsteori, systemisk familjeteori och teorier om storgrupps­processer.

Syftet är att ge er föräldrar verktyg att förstå och hantera vardagsproblem samt öka tron på er egen förmåga till förändring i hemmet och relationerna. Ett viktigt syfte är också att förbättra samspelet i familjen och att skapa stödjande nätverk. Programmet har en utpräglat pedagogisk inriktning med mycket samtal och åskådliggörande av händelser från er vardag.

COPE är manualbaserat och utgår från en storgruppsmodell, vilket skapar förutsättningar för ett rikt erfarenhetsutbyte mellan de föräldrar som deltar. En COPE-kurs omfattar sju kurstillfällen om två timmar. Vi träffas en gång i veckan. COPE bygger på att ni föräldrar aktivt deltar med reflekterande samtal i smågrupper och i storgrupp. Allt är lett av oss som COPE-ledare.

Innehåll

Här följer några av de saker vi kommer ta upp tillsammans under kursen:

 • positiv samvaro, uppmärksamma det positiva, delad uppmärksamhet
 • tydliga uppmaningar
 • bevara sitt lugn, bortse från negativt beteende
 • förbered övergång, först–sedan
 • planera tillsammans
 • hantera konflikt
 • problemlösning.

Aktuella kurstillfällen

Nästa kursstart blir onsdagen den 10 april med start klockan 17.00 och slutar ungefär 18.30. Kurstillfällena är en gång i veckan fram till onsdagen den 29 maj. Kursen håller till i Öppenvårdens gårdshus på Hägerflychtsgatan 4 i Eksjö.

För mer information kontakta:
Pär Tjärnström, telefon 0381-365 28 eller e-post par.tjarnstrom@eksjo.se
Linda Hast, telefon 0381-421 71 eller e-post linda.hast@eksjo.se

Familjecentral

Familjecentralen i Eksjö Länk till annan webbplats. är en samverkan mellan kvinnohälsovården Länk till annan webbplats. och barnhälsovården Länk till annan webbplats. vid Region Jönköpings län, och socialtjänsten och öppna förskolan vid Eksjö kommun.

Familjecentralen är en mötesplats för vuxna och barn. Verksamheterna arbetar tillsammans för din familjs hälsa och utveckling.

Kurator

På familjecentralen finns en kuratorsfunktion som vänder sig till dig som är blivande förälder eller förälder med barn i åldern 0–6 år. Till kuratorn kan du vända dig för att samtala om ditt barn, din livssituation och/eller din föräldraroll. Du kan som förälder få stödsamtal, rådgivning och vägledning i ditt föräldraskap. Det finns inga dokumentationskrav och kuratorn har tystnadsplikt. Samtalen sker på råd- och servicenivå.

Är du eller ni i behov av att samtala, så är ni varmt välkomna att ta kontakt.

Madeleine Staaf, Eksjö kommun
Telefon: 0381-421 17
E-post: madeleine.staaf@eksjo.se

Prästängsvägen 4, Eksjö

Bekräfta faderskap eller föräldraskap

Om du inte är gift och väntar barn behöver du enligt lag bekräfta vem den andra föräldern är. Syftet med bekräftelse av fader- och föräldraskap är att säkerställa barnets juridiska rättigheter, till exempel försörjning och arv.

Bekräftelse av fader- och föräldraskap kan göras både innan och efter att ett barn är fött.

Från och med 1 januari 2023 görs bekräftelse av faderskap/föräldraskap på Höglandets Familjerätt Länk till annan webbplats. i Eksjö, telefon: 0380-51 75 50.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se


Fler kontaktuppgifter finns under de olika avsnitten på denna sida.