Logotyp Eksjö kommun

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet kan hjälpa dig med funktionsnedsättning att hitta stimulans, utveckling, meningsfull sysselsättning och gemenskap.

Daglig verksamhet ska ge möjlighet till en meningsfull arbetsdag. Daglig verksamhet är för dig som:

 • har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder som du fått genom yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • är mellan 18 och 67 år gammal
 • inte studerar
 • inte kan få ett arbete inom den öppna arbetsmarknaden

I Eksjö kommun finns dagliga verksamheter med olika inriktningar. Det finns verksamheter som har liknande arbeten som på andra arbetsplatser. Det finns också utrymme för till exempel fysisk träning och kreativt skapande som att måla eller spela musik.

Kostnader,ersättning och avgift

Att delta i daglig verksamhet är kostnadsfritt, men du betalar själv för resor, lunch och mellanmål. Du får en mindre ersättning, habiliteringsersättning, när du deltar i daglig verksamhet.

Ansökan om daglig verksamhet

Du måste ansöka om att få daglig verksamhet. Du själv eller din företrädare ansöker om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) hos kommunens biståndshandläggare.

Café i12

Café i12 är en daglig verksamhet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Verksamheten driver Café & Konferens, som är en arbetsinriktad verksamhet där arbetsuppgifterna är att förbereda fika inför konferenser och liknande möten, samt Café i12 där arbetsuppgifterna består av att baka samt sälja kaffe, smörgåsar och kaffebröd. Café i12 tar även emot beställningar på kaffekorgar.

Öppettider

Måndag–torsdag, klockan 8.30–14.00
Fredag, klockan 8.30–11.00

Kontakt

Adress: Kaserngatan 16, Eksjö
Telefon: 0381-361 58
E-post: cafei12@eksjo.se

Gruppen för särskilda arbeten

Gruppen för särskilda arbeten är en daglig verksamhet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Tanken är att verksamheten ska vara en plats för uppstart i arbetslivet. Det ska finnas möjlighet att prova olika arbetsmoment för att deltagande personer ska kunna känna sig för vad man vill arbeta med framöver. Det finns möjlighet för personer som deltar i verksamheten att ägna sig åt både arbetspraktik, fysträning och andra kreativa sysselsättningar.

Kontakt

Eksjö kommuns kontaktcenter
Telefon: 0381-360 00
E-post: kommun@eksjo.se

Händelseriket

Händelseriket är en daglig verksamhet som har åtta upplevelserum som bygger på snoezelenmetoden. Metoden handlar om att erbjuda sinnesstimulering i en anpassad miljö. Rummen stimulerar till aktivitet, utmaning, inspiration och vila efter varje individs nivå och villkor. I sju av rummen finns taklyftar och i ett av rummen finns golvlyft.

Händelseriket är i första hand till för personer med olika funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningen kan till exempel bero på utvecklingsstörning, psykiatrisk diagnos, förvärvad hjärnskada, demens, alzheimers eller annan problematik som gör att man behöver komplettera sin vardag med stimulans i en anpassad miljö.

Kontakt

Eksjö kommuns kontaktcenter
Telefon: 0381-360 00
E-post: kommun@eksjo.se

Linnéan

Linnéan är en daglig verksamhet som erbjuder olika insatser för personer med funktionsnedsättning. Från måndag till fredag finns det aktiviteter som tidningsläsning, datorträning, musik, taktil stimulering, gymnastik och matlagning. Ibland gör Linnéan också olika sorterings- och paketeringsarbeten åt mindre företag i kommunen, samt hjälper till med utskick åt kommunen.

Kontakt

Eksjö kommuns kontaktcenter
Telefon: 0381-360 00
E-post: kommun@eksjo.se

Restaurang Matlådan

Restaurang Matlådan är en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten lagar lunch och bakar matbröd till andra dagliga verksamheter, samt bakar kaffebröd till Café Sjöormen.

Kontakt

Eksjö kommuns kontaktcenter
Telefon: 0381-360 00
E-post: kommun@eksjo.se

Retro – secondhandbutik

Retro, som är en secondhandbutik, är en daglig verksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar. På Retro säljs begagnade möbler, husgeråd, gardiner, böcker med mera. Det finns en släpkärra att låna för att köra hem tyngre saker.

Öppettider

Tisdag och torsdag, klockan 10.00-18.00
Onsdag och fredag, klockan 10.00-16.00
Lördag, klockan 10.00-13.00

Inlämning av saker till försäljning

Lämna gärna saker till försäljning under butikens öppettider. Det går också bra att lämna saker på måndagar. Kontakta oss gärna innan du kommer med sakerna. Särskilt viktigt är detta på tisdagar och torsdagar efter klockan 16, samt på lördagar då det är begränsat med personal i butiken.

Hämtning av saker till försäljning

Vill ni att vi hämtar saker hemma hos dig? Retro har ett fordon för hämtning av varor.
Du kan beställa hämtning på telefon 0381-362 96. Retro hämtar saker på onsdag och torsdag eftermiddag samt fredag förmiddag. Kontakta Retro minst 14 dagar i förväg då många hämtningar finns inbokade.

Kontakt

Adress: Infanterigatan 4, Eksjö
Telefon: 0381-362 96

Trädgårdsgruppen

Trädgårdsgruppen är en daglig verksamhet som bland annat sköter parkenhetens växthus och paketerar sandpåsar.

Sandpåsar

Paketeringen och utdelningen av sandpåsar görs för att förhindra fallolyckor utomhus under vintern. Trädgårdsgruppen paketerar sandpåsar med cirka två kilo sand och kör under vintern ut dessa till:

 • Höglandssjukhusets entré mot Tallvägen i Eksjö
 • Vårdcentralen i Eksjö
 • Vårdcentralens filial i Kvarnarp, Eksjö
 • Eksjö kommuns kontaktcenter/förvaltningshus i Eksjö
 • Retrobutiken i Eksjö
 • Hulthallen i Hult
 • Lundbergs Livs ICA i Hjältevad
 • Solgården i Ingatorp
 • Apoteket/Vårdcentralen i Mariannelund

Sandpåsarna fylls på under måndagar, onsdagar och fredagar i Eksjö tätort och på tisdagar och torsdagar på övriga orter.