Logotyp Eksjö kommun

Bostadsanpassning

Om du eller en anhörig har en funktionsnedsättning finns möjlighet att ansöka om bidrag för att bygga om eller anpassa din bostad.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som syftar till att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt. Bidraget är behovsstyrt, vilket innebär att det utöver din ansökan ska bifogas ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller anan sakkunnig där behovet styrks. För att få bostadsanpassningsbidrag ska funktionsnedsättningen vara bestående.

Du kan endast söka bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad. Bidrag lämnas inte för normalt bostadsunderhåll, trångboddhet, lösa inventarier eller hjälpmedel.

Boverkets information om bostadsanpassninglänk till annan webbplats

Så här söker du bostadsanpassningsbidrag