Eksjö kommuns logotyp

Hemsjukvård

Du som av hälsoskäl inte kan ta dig till sjukvården kan få hjälp av hemsjukvården.

Är du i behov av hälso- och sjukvård ska du i första hand vända dig till vårdcentralen som Region Jönköpings län Länk till annan webbplats. ansvarar för. Om du inte kan ta dig till sjukvården på egen hand, eller med hjälp av andra, kan du ha rätt till hem­sjukvård. Det är legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal som bedömer ditt behov.

Hemsjukvård gör det möjligt för dig att vårdas i hemmet, både under en kortare eller längre period. Hem­sjukvården är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar och insatserna varierar utifrån det behov du har.

I hemsjukvården arbetar bland annat sjuksköterskor med olika specialistkompetens, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Avgifter vid hemsjukvård

Inskriven i hemsjukvård: 565 kronor per månad.

Enstaka besök: 452 kronor per besök (max 904 kronor per 30 dagar).

Avgiften ingår i maxtaxan som är inkomstberoende. För en brukare som både har hemtjänst och hemsjukvård får avgiften för dessa tjänster tillsammans inte överstiga 2 359 kronor per månad (gäller 2023).

Kontakt

Hemsjukvården

Postadress:

Mejerigatan 3, 575 80 Eksjö

Telefontid:

8-12, 13-15

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se


Sjuksköterska vid hemsjukvården:
Telefon: 0381-422 40
Telefontid vardagar klockan 8.00–12.00, 13.00–15.00.
Vid akuta ärenden ringer du samma nummer dygnet runt.