Logotyp Eksjö kommun

Flyktingmottagning

Eksjö kommuns enhet för hälsa, integration och arbete, HIA, hjälper dig som nyanländ i kontakterna med olika myndigheter. Enheten kan också hjälpa dig med kontakter med kommunala verksamheter i frågor om bland annat bostad, skola och samhälle. HIA hjälper också dig som tillhör en förening eller övrig idéburen sektor med integrationsfrämjande insatser och aktiviteter.

Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan kommuner, regioner och flera olika myndigheter. På Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns information om olika myndigheters ansvar för personer med uppehållstillstånd. 

Inga besök

På grund av de nya skärpta råden kring Corona, covid-19, har flyktingmottagningen stängt för fysiska besök tills vidare. Istället hänvisas besökare att ta kontakt via telefon. Se kontaktuppgifter nedan.

Flyktingmottagning

Enheten för hälsa, integration och arbete, HIA, Kaserngatan 14 i Eksjö träffar och utreder nyanlända som söker ekonomiskt bistånd före, under och efter etableringen.

Mottagningen ger ekonomisk rådgivning och lägger tillsammans med dig som nyanländ och Arbetsförmedlingen upp en plan för egenförsörjning efter aktivitetstiden.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning från Migrationsverket. Dessutom tar kommunen emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen och ensamkommande barn.

Kommunen ansvarar för undervisning i svenska för invandrare, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan.

Lokal överenskommelse för nyanländas etablering

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och Länsstyrelsen har Eksjö kommun gjort en överenskommelse om samverkan kring nyanländas etablering, för att den ska bli så bra som möjligt.

Kontakt

Enheten för hälsa, integration och arbete, HIA

Besök:

Kaserngatan 14, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

Fax:

0381-166 00


Telefontid:
Handläggaren har telefontid alla vardagar mellan klockan 8.30 till 9.30 samt mellan klockan 13.00 till 14.00.