Stöd och hjälp, förebyggande arbete, öppenvården, behandling, anmälan om oro