Logotyp Eksjö kommun

Anmälan om oro för vuxna

Känner du oro för en vuxen? Då kan du göra en anmälan om oro till kommunen. Du kan vara anonym.

Eksjö kommun tar emot anmälningar om vuxna som kan vara i behov av någon form av hjälp eller stöd. För att göra en anmälan behöver du inte veta säkert att något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro för den vuxnes situation. Om du är osäker kan du först anonymt be om råd utan att berätta vem det gäller.

Du kan vara anonym när du gör en anmälan, men det kan vara värdefullt för utredningen om du uppger dina kontaktuppgifter. Till exempel om ytterligare uppgifter behövs. Vill du vara anonym ska du inte uppge ditt namn, telefon­nummer eller skicka anmälan med e-post.

Vid en anmälan är det socialsekreterare vid kommunens biståndsenhet som arbetar med att utreda situationen. Biståndsenheten tar inledningsvis alltid kontakt med den person som orosanmälan gäller. En vuxen kan själv välja om den vill ta emot stöd och hjälp eller inte. Endast om den vuxne har allvarliga missbruksproblem eller psykiska problem så finns lagstöd för att driva en utredning mot dennes vilja. All personal vid biståndsenheten arbetar under sekretess. Bara de som berörs har rätt att ta del av det som fram­kommer under en eventuell utredning.