Ansökan om stöd, boendestöd, Stöd- och återhämtningscenter, Peer support, serviceinsats psykisk hälsa