Ansökan om stöd, Boendestöd, Stöd- och återhämtningscenter, Peer support, Serviceinsats psykisk hälsa