Ansökan om stöd, boendestöd, stöd- och återhämtningscenter, Peer support, serviceinsats psykisk hälsa