Eksjö kommuns logotyp

Serviceinsats psykisk hälsa

Det är en serviceinriktad, stödjande och vägledande insats för personer med behov av stöd kring sin psykiska hälsa.

 • Serviceinsatsen är frivillig, kostnadsfri och kräver inget biståndsbeslut.
 • Serviceinsats erbjuds max sex tillfällen under en sex-veckors-period.
 • Fokus ligger på slussning till självständighet utifrån individens behov, funktion och mål.

Serviceinsatsen finns för dig som 

 • är över 18 år
 • har behov av stöd och vägledning med sin psykiska hälsa 
 • har svårigheter i det dagliga livet
 • har behov av samordning av stöd, vård och service.

Serviceinsatsen kan tillsammans med dig 

 • kartlägga dina behov
 • stödja dig i dina kontakter och samarbete med myndigheter, sjukvård med flera
 • ge dig ökade kunskaper om vart du kan vända dig i olika frågor kring din nuvarande situation
 • stödja dig i att ta steg för ökad delaktighet. 

Mer om serviceinsats psykisk hälsa  

 • Beslutar inte om stöd, vård och service. 
 • Tar inte över myndigheternas ansvar för samordning. 
 • Svarar inte för vård och behandling. 
 • Ersätter inte det arbete som utförs av exempelvis god man, förvaltare, boendestöd, kontaktperson eller personlig assistent. 

Kontakta Christina Lindberg om du vill veta mer eller har frågor:
Telefon: 079-066 50 45
E-post christina.lindberg@eksjo.se

Kontakt

Stöd- och återhämtningscenter

Besök:

Kaserngatan 16, 575 35 Eksjö

Post:

Eksjö kommun, stöd- och återhämtningscenter, 575 80 Eksjö

Telefon:

Besök kan bokas till följande tider: måndagar klockan 10.30 till 19.00 och tisdagar till fredagar klockan 07.30 till 16.00 via telefon eller mejl.