Logotyp Eksjö kommun

Stöd- och återhämtningscenter för vuxna med psykisk ohälsa

Vid kommunens stöd- och återhämtningscenter finns aktiviteter och mötesplatser för dig med psykisk ohälsa. En möjlighet till strukture­rad och meningsfull sysselsättning och att umgås med andra. Hit är du välkommen utan att ansöka om det och du behöver heller inget beslut från biståndsenheten.

Kommunens stöd- och återhämtningscenter ska ge dig med psykisk ohälsa stöd i din återhämtningsprocess.

Stöd- och återhämtningscenter är en mötesplats både för personer med psykisk ohälsa, närstående och personal. En trygg och positiv miljö är en förutsättning för att du ska hitta motivation och intresse för olika aktiviteter som leder till delaktighet, lärande och återhämtning.

Samtalsgrupp

Samtalsgruppen träffas under november och december. Du kan läsa mer under rubriken "Peer Support" nedan.

Studiecirkel

Ny studiecirkel om aktivering startar i januari. Du kan läsa mer under rubriken "Studiecirkel om aktivering" nedan.

Dialogmöte psykisk hälsa

Nu finns mer information om dialogmötet i december under rubriken "Dialogmöte psykisk ohälsa" nedan.

Stöd- och återhämtningscenter

Stöd- och återhämtningscenter riktar sig till personer med psykisk ohälsa i Eksjö kommun.

Stöd- och återhämtningscenter består av:

 • stöd på servicenivå utan biståndsbeslut
 • att få stöd i att nå sina mål och vidareutvecklas i samhället
 • aktiviteter individuellt och i grupp med återhämtningsinriktning, till exempel teater/film, natur/djur/kultur, skrivgrupp
 • utbildningar och studiecirklar
 • Peer Support (läs om Peer Support längre ner på sidan) för dig med en psykisk ohälsa
 • serviceinsats psykisk hälsa.

Öppettider

Vi har öppet klockan 8.00 till 16.00 måndag till fredag.

Har du frågor eller behov att träffas, ta kontakt med
Marija Stojanovic
Telefon: 0381-421 96, 072-507 87 27
E-post: marija.stojanovic@eksjo.se

Peer Support

Peer Support en ny profession inom vård och omsorg

Peer supporter är en certifierad stödperson med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som arbetar i kommunen med att stötta andra i deras återhämtning.

Att få stöd av en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning ger hopp, skapar en känsla av sammanhang och stöttar dig till att hitta din väg till återhämtning. Det krävs inga beslut för att kontakta Peer Support.

Peer support finns i stöd- och återhämtningscenters lokaler på Kaserngatan 16 på Itolv-området i Eksjö.

Samtalsgrupp

 • Under 8 onsdagar, med start den 2 november och fram till den 21 december, träffas en samtalsgrupp.
 • Gruppen träffas mellan klockan 10.30 till 12.00 på stöd- och återhämtningscentret.
 • Gruppen kommer vara sluten och ha tystnadsplikt.

Marija och Kicki på centret kan komma vara närvarande och stötta upp vid behov.

Kontaktperson

Anna Borg
Telefon: 070-547 68 60
E-post: anna.borg@eksjo.se

Teater/filmgruppen

Teater/filmgruppen är ett samarbete mellan stöd- och återhämtningscenter och kulturskolan. Gruppen riktar sig till personer med psykisk ohälsa.

Är du intresserad av teater och film? Känner du dig arg, ledsen, ensam eller är du glad och har tusen fantastiska tankar som måste ut? Då är du välkommen att ta kontakt med oss i teater-/filmgruppen.

Kontaktpersoner

Marija Stojanovic
Telefon: 0381-421 96, 072-507 87 27
E-post: marija.stojanovic@eksjo.se
eller
Kim Svensson
Telefon: 070-265 40 26
E-post: kim.svensson@eksjo.se

Naturgruppen, en social mötesplats

För dig som är intresserad av natur och djur finns en naturgrupp i Eksjö och Mariannelund. Vårt fokus ligger på utevistelse, gemenskap och välmående. Grupperna anordnas i samverkan mellan stöd- och återhämtningscenter och Svenska kyrkan. Gruppen riktar sig till personer med psykisk ohälsa.

Måndagar jämna veckor träffas vi i Mariannelund och ojämna veckor i Eksjö, från klockan 13.30 till cirka 16.00. På grund av allergier och rädsla vill vi att du lämnar ditt djur hemma.

Start i Mariannelund den 3 oktober, klockan 13.30. Vi samlas vid fontänen på torget och promenerar till Kyrkans hus, där vi fikar och tar emot era idéer och önskemål om höstens program.

Start i Eksjö den 10 oktober, klockan 13.30. Vi samlas vid infarten till grönområdet Sjöängen (I12-området).
Vi promenerar till Kyrkbacksgården, där vi fikar och tar emot era idéer och önskemål om höstens program.

Ingen anmälan behövs.
Hjärtligt välkommen!

Är du intresserad eller har frågor kontakta: 
Bodil 0381-66 24 38 
bodil.berglund@svenskakyrkan.se 
Annelie 070-349 75 61 
annelie.tornefjord@eksjo.se

Recovery College – lärandecenter

Recovery College Jönköpings län är ett lärandecenter. Vår strävan är att genom utbildning stödja återhämtning från psykisk ohälsa. Du är välkommen, kurserna är gratis och öppna för alla.

Vilka är vi? Vi som arbetar på Recovery College har egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa och/eller yrkeserfarenhet från psykiatri. Vi skapar och leder kurser tillsammans.

Höstens kurser

Nu finns information om höstens kurser på regionens webbplats:
Projekt Recovery College Jönköpings län – Utveckling i Jönköpings län (rjl.se) Länk till annan webbplats.
Där finns kurskatalogen och i den hittar du en länk till sidan där du anmäler dig till kurserna, alternativt telefonnummer eller mejladress dit du kan skicka anmälan.

Dialogmöte psykisk hälsa

Välkommen på dialogmöte psykisk hälsa, där vi tillsammans kommer att diskutera på vilket sätt vi kan utveckla ett helhetstänk runt psykiatri i Eksjö Kommun.

 • Information från stöd- och återhämtningscentret
 • Serviceinsats Psykisk hälsa
 • Information Peer Support
 • Information från kommunen/regionen
 • Information från intresseorganisationer
 • Öppna frågor från deltagarna på centret/diskussionsfrågor

Tisdagen den 6 december klockan 17.00 till 19.00 på stöd- och återhämtningscentret, Kaserngatan 16 i Eksjö.
Anmälan senast måndag den 5 december via telefon eller mejl till Marija.

Har du frågor, kontakta Marija enligt nedan.
Marija Stojanovic
Telefon: 0381-421 96, 072-507 87 27
E-post: marija.stojanovic@eksjo.se

Studiecirkel om aktivering

Inbjudan till en studiecirkel om aktivering – hur man blir en aktiv del av samhället

Att vara utanför arbetslivet och inte ha någon sysselsättning kan påverka ens psykiska mående till det sämre. Den här studiecirkeln ska försöka belysa möjliga sätt att bryta isolering och utanförskap och skapa motivation att aktivera och sysselsätta sig.
Är du intresserad?

Studiecirkeln är på torsdagar, den 12, 19 och 26 januari.
Klockan 16.30 till 18.30
Plats: Stöd- och återhämtningscenter, Kaserngatan 16, Eksjö.

Anmälan senast måndag den 9 januari till
Marija Stojanovic
Telefon: 0381-421 96, 072-507 87 27
E-post: marija.stojanovic@eksjo.se
Kicki Lindberg
Telefon: 079-066 50 45
E-post: christina.lindberg@eksjo.se

Kontakt

Stöd- och återhämtningscenter

Besök:

Kaserngatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Fax:

0381-166 00


Fler kontaktuppgifter
De hittar fler kontaktuppgifter under de olika avsnitten på denna sida.