Synpunkter, kvalitetsarbete, uppföljningar, brukarråd, Esther, nationella jämförelser