Eksjö kommuns logotyp

Brukarråd inom socialt stöd och omsorg inom socialt stöd och omsorg

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande för dig som får insatser genom kommunens sociala sektor.

I Eksjö kommuns finns flera brukarråd för sociala sektorns olika verksamheter. Brukarinflytande handlar om att du som får insatser, eller är anhörig, ska få inflytande och möjlighet att påverka den verksamhet där du får ditt stöd.

I brukarråden medverkar du som får insatser, anhöriga och personal. Vid behov deltar en kontaktpolitiker från socialnämnden.

Varje brukarråd bestämmer vilka frågor som de vill jobba med och hur de vill lägga upp sitt arbete. Varje brukarråd bestämmer också hur ordförande och vice ordförande utses och hur lång mandattiden ska vara. Vid varje sammanträde förs protokoll.

Kontakt

Sociala sektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Fax:

0381-166 00