Logotyp Eksjö kommun

Patientnämnden

Patientnämnden arbetar med att stödja, ge råd, ta emot synpunkter, klagomål och ge information om dina rättigheter i vården.

Patientnämnden hjälper dig och närstående med ärenden från sjukvård, kommunal äldrevård, tandvård och privata vårdgivare som har avtal med regionen.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans. Patientnämnden tillhör Region Jönköpings län och är underställd regionfullmäktige.

1177.se/inte-nojd Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur du lämnar synpunkter eller klagar på vården och tandvården. Där hittar du också uppgifter till patientnämnderna.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00