SKRIV UT DELA KONTAKTA OSS

Överförmyndarnämndens kansli

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: overformyndareneksjoaneby@hoglandet.se

Fax: 0381-166 00

Övrigt:

Expeditionstid i Eksjö: måndag-torsdag, klockan 10.00–12.00. Besök bokas efter överenskommelse.

God man och förvaltare

Om en person har svårt att själv ta tillvara sina intressen kan detta skötas av en god man eller förvaltare. De hjälper till med att bevaka personens ekonomiska, juridiska och personliga intressen.

Gemensam överförmyndarveksamhet på Höglandet från den 1 januari 2019

Kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommer vid årsskiftet att bilda en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemensamt överförmyndarkansli. Förändringen tryggar en fortsatt effektiv och rättssäker hantering av ärenden.

Från den 1 januari 2019 finns det gemensamma överförmyndarkansliet på Storgatan 7 A i Vetlanda. Det kommer att vara möjligt att besöka lokalkontoren i Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö en dag i veckan.

– Jag ser fram emot att komma igång i den gemensamma överförmyndarenheten på Höglandet. En samlad verksamhet ger bredare kompetens och vi kan göra en bra och viktig verksamhet ännu bättre för våra medborgare i alla fem kommunerna, säger Magnus Färjhage, kommundirektör i Vetlanda kommun.

Högre krav med komplicerade ärenden

Det ställs idag allt högre krav både resurs- och kompetensmässigt, på överförmyndarverksamheten, med allt fler komplicerade ärenden. Då tjänstemännen ofta jobbar ensamma finns behov av att samarbeta, vilket är en viktig orsak till sammanslagningen.

Positiv förändring

Från arbetsgruppens sida ser man stora fördelar med att gå samman då verksamheten blir mindre sårbar samtidigt som man kan dra nytta av varandras erfarenhet och kompetens. Det innebär att kvaliteten på arbetet höjs samtidigt som servicen till medborgarna bibehålls.

För dig som ställföreträdare (god man eller förvaltare)

Informationsträffar för ställföreträdare hålls i respektive kommun under november månad.

Vad gör gode män och förvaltare?

Det finns tre områden som gode män och förvaltares uppdrag kan handla om: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

I vissa fall är bara ett område aktuellt, i andra fall behöver du hjälp med två eller alla tre. Du anger i ansökan vilka delar du behöver hjälp med.

 • Bevaka rätt innebär att den gode mannen eller förvaltaren företräder dina intressen i olika situationer. Till exempel ansökningar till myndigheter, kommunen eller försäkringskassan. Det kan även innebära att företräda dig vid försäljning av bostad, kontakter med fordringsägare, upplägg av avbetalningsplaner, arvskifte eller vid ansökan om skuldsanering.
 • Förvalta egendom innebär att din ekonomi tas om hand, att räkningar betalas och att en budget läggs upp. Det handlar dels om vardagsekonomi, men kan även handla om att göra upp en avbetalningsplan på skulder eller förvalta tillgångar så som bankmedel, aktier, fonder med mera.
 • Sörja för person innebär att gode mannen eller förvaltaren genom regelbundna besök ska uppmärksamma dina behov och bevaka dina intressen, till exempel behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning och fritidsverksamhet. Det är inte gode mannens uppgift att åka och handla eller följa med på läkarbesök utan uppgiften är att se till att det görs och söka de insatser som finns för det.

Vad skiljer god man och förvaltare åt?

Att ha en god man är frivilligt och förutsätter att det är något du vill. En god man måste alltid ha samtycke. Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga.

En förvaltare kan behövas när ett godmanskap inte är tillräckligt, till exempel om en person på grund av funktionsnedsättning eller missbruk inte kan hantera sin ekonomi och riskerar att bli vräkt. Den som har en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Förvaltaren får ta beslut utan samtycke.

Ansök om att få god man eller förvaltare

För dig som har god man eller förvaltare

Kontakta överförmyndarens kansli om:

 • du vill byta god man eller förvaltare
 • du har synpunkter på din gode man eller förvaltare
 • du och dina närmast anhöriga ta del av handlingar som finns i din akt

Om du inte längre behöver god man eller förvaltare ansöker du hos tingsrätten om att det ska upphöra. Du skriver antingen på egen hand eller tillsammans med din gode man eller förvaltare till tingsrätten och meddelar din önskan.

För dig som är god man eller förvaltare

Överförmyndarnämnden har tillsyn över att uppdraget som god man eller förvaltare sköts. Som god man eller förvaltare behöver du därför redovisa ditt uppdrag på olika sätt. Varje år ska en årsräkning och en redogörelse lämnas in. Arvodet bestäms efter den omfattning ditt uppdrag har.

Om du inte längre vill vara god man eller förvaltare meddelar du det till överförmyndarnämndens kansli.

I Eksjö kommuns självserviceportal kan du som god man eller förvaltare ladda ner nedanstående blanketter.länk till annan webbplats

 • Ansökan om samtycke - dödsbo
 • Ansökan om samtycke - egendom/bostadsrätt (barn)
 • Ansökan om samtycke - egendom/bostadsrätt (vuxen)
 • Ansökan om samtycke - placering av tillgångar
 • Ansökan om samtycke - uppta lån
 • Ansökan om samtycke - uttag från spärrat konto

Blanketter som ännu inte finns i Eksjö kommuns självserviceportal

Länkar

För information kring uppdrag som god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare, finns nedan länkar till riksföreningar som verkar för frivilliga samhällsarbetare.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetarelänk till annan webbplats

Riksförbundet gode män och förvaltare, RGMFlänk till annan webbplats   

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare?

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är den myndighet inom kommunen som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Till Överförmyndarnämnden vänder du dig också om du behöver ha ett förvaltarfrihetsbevis. Eksjö och Aneby kommun har en gemensam överförmyndarnämnd. Kontakt med Överförmyndarnämnden sker via Överförmyndarnämndens kansli i Eksjö. Överförmyndarnämndens ledamöter

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2018

God man och förvaltare i Eksjö kommun

Om en person har svårt att själv ta tillvara sina intressen kan detta skötas av en god man eller förvaltare. De hjälper till med att bevaka personens ekonomiska, juridiska och personliga intressen.

Expeditionstid i Eksjö: måndag-torsdag, klockan 10.00–12.00. Besök bokas efter överenskommelse.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Kontaktcenters öppettider vid jul- och nyårshelgerna

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.