Eksjö kommuns logotyp

 • Nya regler kring eldning av trädgårdsavfall
  Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. I begreppet bioavfall ingår förutom livsmedels- eller köksavfall (även kallat matavfall) också trädgårds- eller parkavfall. De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, som bland annat innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas.
  Läs mer

 • Kulturskolans sommarkonserter
  Välkommen till två konserter där elever och lärare från kulturskolan bjuder på somrig underhållning!
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder den 25 april
  Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 25 april klockan 18.00 i kommunfullmäktigesalen i Eksjö stadshus. Sammanträdet är offentligt.
  Läs mer

 • Detaljplan för Dackehöjden 2 med flera, Norrtullskolan – samråd
  Detaljplanering pågår i delar av kvarteret Dackehöjden i norra Eksjö inför byggnation av den nya Norrtullskolan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny skola och att delar av befintlig skola kan byggas om till bostäder. Synpunkter kan lämnas från den 22 april till den 13 maj 2024.
  Läs mer

 • Detaljplan för del av Almen 10 med flera – samråd
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus och boendeparkering. Den nya detaljplanen syftar också till att reglera Domaregatans utformning. Samrådsskedet pågår under perioden 19 april 2024 till 10 maj 2024.
  Läs mer

 • Inget krav på spolning av ledningar
  Eksjö Energi meddelar att det har kommit till deras kännedom att ett företag som spolar ledningar inne på fastigheter felaktigt påstår att Eksjö Energi skulle kräva att fastighetsägare ska spola sina ledningar. Eksjö Energi har inget krav på detta och står inte bakom någon rekommendation angående spolning innanför fastighetsgräns.
  Läs mer

 • Bli extravuxen
  Har du möjlighet att ge en ungdom tid, stöd eller vid behov en trygg plats att komma till? Eksjö kommun söker nu personer som kan ta sig an uppdrag som extravuxen. Extravuxen är en ny insats där Eksjö kommun samarbetar med organisationen Maskrosbarn.
  Läs mer

 • Nytt upphandlingssystem
  Eksjö kommun byter upphandlingssystem från och med april. Det kommer att bli systemet eSource som i fortsättningen kommer att ta emot kommunens anbud. Informationsträffar kommer att anordnas för företagare i kommunen samt leverantörer.
  Läs mer

 • Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars i webb-tv
  Nu går det att se kommunfullmäktiges sammanträde från den 21 mars 2024 i webb-tv.

  Läs mer

 • Detaljplan för del av Bogård 6:7 med flera, Sjövik – samråd
  Det pågår detaljplanering i ett område vid Försjön norr om Hult. Området planläggs för att möjliggöra nya bostäder med utsikt över Försjön. Planen omfattar även befintliga fritidshus och en mindre bilväg. Synpunkter kan lämnas från den 20 mars till den 10 april 2024.
  Läs mer