Logotyp Eksjö kommun

Enkät om biblioteken

Ta chansen och berätta för oss om vad du tycker om biblioteken i Eksjö kommun i vår enkätstudie. Vad är bra och vad kan förbättras? Finns det något som du saknar på våra bibliotek?

Enkäten kommer att ligga till grund i utformadet av en uppdaterad biblioteksplan som kommer att gälla från och med 2023.
Länk till enkäten hittar du här Länk till annan webbplats..

Kontakt

Eksjö stadsbibliotek

Besök:

Kaserngatan 20b

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-361 00

E-post:

stadsbiblioteket@eksjo.se

Fax: