Behandlingspedagog NPF, 3D-artist Visual, 3D-artist Technical, Förskollärarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, IT-spåret