LYSSNA

Utbildningsinnehåll

3D-ARTIST TECHNICAL - ARKITEKTUR INREDNING PRODUKTER

Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng

Yrket som Technical artist är kreativt, strukturerat och problemlösningsorienterat. Yrkesroller efter genomförd utbildning kan vara Technical artist, Teknikutvecklare 3D, Teknisk visualiserare eller 3D-modellerare.

Utbildningen för dig som vill arbeta med kreativ och teknisk problemlösning för modellering, bildhantering, visualisering och virtuella
miljöer inom arkitektur, inredning och möbler, formgivning,
produktvisualisering och reklam.

Utbildningen ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser för att självständigt och tillsammans med andra medverka i och driva projekt och processer för att optimera, strukturera och effektivisera 3D-grafik samt lösa tekniska problem för visualisering av arkitektur, inredningar, möbler, produkter och bruksföremål för ett hållbart samhälle.

Undervisningen genomförs med yrkesverksamma arkitekter, Technical artists, konstnärer, visualiserare, 3D-artister och fotografer och den genomförs i studiomiljö på Campusi12 i Eksjö och söker
likna en verklig arbetssituation som du kommer att möta i arbetslivet. Vi gör ett flertal studiebesök och studieresor.

Du kommer att genomföra två praktikperioder på teknikkonsultföretag, arkitektkontor, inrednings- och möbelföretag, visualiseringsföretag eller bildbyråer under sammanlagt 20 veckor.

Efter utbildningen kommer du att kunna hantera, programmera, scripta och optimera arbetsflöden för 3D-grafik för många olika skeden i arkitektur, inrednings- och formgivningsprocesser.

 TILLBAKA

3D-ARTIST TECHNICAL - ARKITEKTUR INREDNING PRODUKTER Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng

Utbildningen för dig som vill skapa spännande och uttrycksfulla visualiseringar, bilder och 3D-modeller och arbeta med detta på olika företag inom formgivning, inredning och möbler, produktvisualisering och reklam.

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 35 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök: