LYSSNA

Utbildningsinnehåll

3D-ARTIST VISUAL - ARKITEKTUR INREDNING PRODUKTER

Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng

Yrket som 3D-artist är konstnärligt, kreativt och processinriktat. Yrkesroller efter genomförd utbildning kan vara 3D-artist, Visualiserare, 3D-grafiker, 3D-illustratör eller 3D-modellerare.

Utbildningen för dig som vill skapa bilder, visualiseringar, animeringar och virtuella miljöer av hög konstnärlig kvalitet inom arkitektur,
inredning och möbler, formgivning, produktvisualisering och reklam.

Utbildningen ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser för att
självständigt och tillsammans med andra medverka i och driva
visualiserings-, modellerings- och kommunikationsprocesser för arkitektur, inredningar, möbler, produkter och bruksföremål för ett hållbart
samhälle.

Undervisningen genomförs med yrkesverksamma 3D-artister,
visualiserare, arkitekter, inredare, konstnärer, formgivare och fotografer. Utbildningen genomförs i studiomiljö på Campusi12 i Eksjö och söker likna en verklig arbetssituation som du kommer att möta i arbetslivet. Vi gör ett flertal studiebesök och studieresor

Du kommer att genomföra två praktikperioder på arkitektkontor,
inrednings- och möbelföretag, visualiseringsföretag eller bildbyråer
under sammanlagt 20 veckor.

Efter utbildningen kommer du att kunna skapa bilder, modeller, visualiseringar och animeringar för många olika skeden i arkitektur-, inrednings- och formgivningsprocesser.

 TILLBAKA

3D-ARTIST VISUAL - ARKITEKTUR INREDNING PRODUKTER Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng

Yrket som 3D-artist är konstnärligt, kreativt och ger färdigheter i såväl 3D-modellering, visualisering, animering och bilder som konstnärliga tekniker och förhållningssätt.

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 35 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök: