Logotyp Eksjö kommun

Kurser

År 1

Arkitektur, inredning och rum 25 Yh-P
3D-modellering och visualisering 25 Yh-P
Digital bildhantering och postproduktion 25 Yh-P
Grafisk design och visuell kommunikation 25 Yh-P
Animation och rörlig grafik 25 Yh-P
Objektorienterad programmering 25 Yh-P
Användarvänlig design 25 Yh-P
Teknik- och verktygsutveckling 25 Yh-P
LIA - Lärande i arbete II 50 Yhp

År 2

Immersiv teknik 25 Yh-P
Optimering, processer och arbetsflöden 25 Yh-P
LIA I - Lärande i arbete 50 Yh-P
Projektarbete 25 Yh-P
Examensarbete Technical artist 25 Yh-P
LIA II - Lärande i arbete 50 Yh-P