Logotyp Eksjö kommun

Information om undervisning med anledning av COVID-19

Information till studerande och personer som utför tjänster i Campus i12’s lokaler

Den 29 maj informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om att rekommendationen om distansundervisning pga Coronaviruset Covid-19 upphävs från den 15 juni.

Med anledning av regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer har följande åtgärder, riktlinjer och policy gjorts på Campus i12 sedan hösten 2020.

Begränsa antal personer i klassrum, uppehållsrum och matsal för att alla ska kunna vistas med säkert avstånd mellan varje person. Det kan innebära att vi även under hösten 2021 kommer att fortsätta att bedriva vissa klasser/kurser med distansundervisning.

Vid behov, som exempelvis vid examinerande moment kan det förekomma mindre grupper eller enskilt tillsammans med examinator. Uppdelning i mindre grupper kan också bli aktuellt vid obligatoriska praktiska moment, vissa tentamen och eventuella redovisningar i grupper.

Vi informerar löpande om vad som gäller din utbildning här på Campus i12 för att vi ska hjälpas åt att förhindra och minska smittspridningen av Covid-19.

För att minska köbildning och trängsel är luncher och fika schemalagda och antalet platser begränsade och markerade. Vi rekommenderar studerande, personal och personer som utför tjänster på Campus i12 att ta med mat som inte behöver värmas, äta med egna medtagna bestick och ta med flaska med egen dryck.

Tillgång till handsprit på toaletter och i kök samt skyltar om policyer och hygienrutiner i Campus i12’s lokaler.

Vid symptom, även milda symptom är det inte tillåtet att vistas på skolan eller LIA-plats. Inom Campus i12 vill vi även att du informerar ansvarig utbildningsledare om du har symptom eller får diagnosen Covid-19.

Vi ser alla fram emot att påbörja återgången till skolan successivt och vårt mål är att det ska ske med försiktighet. För att det ska fungera förväntar vi oss att alla tar ett personligt ansvar och följer de rekommendationer och riktlinjer som finns.

I våra riktlinjer utgår vi från JU och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Vi vill även uppmana dig att följa myndighetens rekommendationer.

Campus i12 uppdaterar våra riktlinjer utifrån dessa.

Kontakt

Campus i12

Besök:

Kaserngatan 24A

Post:

575 35 Eksjö

Telefon:

E-post:

info@campusi12.se