Välkommen till Eksjö kommun

Foto Tuva Kleven Bild: Itolvområdet
LYSSNA

Hur började det på Campus i12?

Att studera på Campus i12 i Eksjö innebär studier i en historisk miljö bland 100-åriga ekar, fantastiska naturmiljöer och inspirerande lokaler.

Eksjö är starkt förknippat med animation. 1986 hade Stig Lasseby, skaparen av bland annat Agaton Sax och Pelle Svanslös, flyttat sin filmstudio till Edshults säteri cirka 2 mil sydost om Eksjö. I samband med flytten tog Lasseby kontakt med Eksjö kommun och väckte den första tanken på en animationsutbildning i Eksjö.

Komvux och gymnasiet nappade på idén och det resulterade i en tvåårig utbildning på Komvux 1989. Utbildningen återkom 2002 som en kvalificerad yrkesutbildning med Tekniska Högskolan i Jönköping som huvudman och nu med fokus på den digitala produktionen som animation, design, programmering och digitala effekter. 1999 startade det som nu är Campus i12, då under namnet Högskolecenter Eksjö.

3D-utbildningen tillsammans med compositing, startade på skolan 2005, Digital Design startade 2008 och Arkitektur och Design startade 2011. Behandlingspedagog Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar startade hösten 2013 och hösten 2014 hade Campus i12 intag på utbildningarna Teknisk Visualisering - BIM och Visuell design - Arkitektur och inredning.

År 2018 bedriver vi fortfarande utbildningar inom visualisering och behandlingsområdet och 2015 upprättade Hälsohögskolan en studiegrupp sjuksköterskestudenter sig på campus där de kan samlas och jobba i grupp med föreläsningarna som sker i Jönköping.

I dagsläget erbjuder vi utbildningar inom design, visualisering, behandlingspedagog inom området för neuropsykiatri samt studiegrupper för högskoleprogrammen sjuksköterska och förskollärare.

Vi erbjuder också personer med Aspergers syndrom utbildning inom IT.

 TILLBAKA