LYSSNA

Bildkommunikation och projektarbete

GEMENSAM KURS VÅRTERMINEN ÅR 1
Visualisering - Arkitektur / Visualisering - Rum Inredning Produkter

Kurser ger grundläggande kunskaper i grafisk kommunikation och i att hantera verktyg för layout, bildhantering och text. Kursen ger också kunskap om bildkommunikation och den grafiska formgivningens betydelsebärande egenskaper i designkommunikation.

Syftet med kursen är att den studerande ska få grundläggande kunskaper i grafisk kommunikation och i att hantera verktyg för layout, bildhantering och text.

Kursen ger också kunskap om bildkommunikation och den grafiska formgivningens betydelsebärande egenskaper i designkommunikation. Den studerande få förståelse för processer, metoder, rollfördelning och ansvarsområden i olika typer av projekt för att kunna agera medlem i dessa med branschens olika yrkeskategori.

Uppgiften Bild – Förebild – Referenser – Mood boards Presentationsmaterial Portfolio mm Presentationer: Ord – Bild – Text (bildvisning) Typsnitt mm Arbetsprocesser, projektarbete, tidplanering och dead-lines Team-work, gruppdynamik och samverkan Design Management och Marknadskommunikation Verktyg : Indesign, Illustrator, 3D Studio Max, Photo-shop, mm

Resultatet av inlämningarna syns i videoklippet nedan

 TILLBAKA

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 35 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök: