LYSSNA

Stadsbyggande och miljöer

VISUALISERING - ARKITEKTUR HÖSTTERMINEN ÅR 2

Kursen ska ge den studerande grundläggande kunskaper i begrepp, metoder och verktyg för ett hållbart stadsbyggande utifrån ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv.

Kursen ska vidare ge förståelse för stadsbyggnadsplanering, analyser och simuleringar i olika skeden och processer.

Innehåll:

  • Begrepp och metodik, historiskt och kulturellt perspektiv
  • Arkitektur – och Stadsbyggnadshistoria. Hållbarhet
  • Stadsbyggnadsplanering – process och skeden, redovisning av projekt, analyser
  • GIS – geografiska informationssystem, Google Earth mm, från stadsmodell till byggnadsmodell
  • Rumslig förståelse, Landskap och platser, vegetation, stadsrummets möbler, vatten
  • Kvalitet, värden och krav i visualisering. Normkritisk visualisering
 TILLBAKA

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 35 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök: