Eksjö kommuns logotyp

Rörlig bild och VR i arkitektur och stadsbyggande

VISUALISERING - ARKITEKTUR HÖSTTERMINEN ÅR 2

Som studerande får du kunskap om animation, rörlig bild och VR - Virtual Reality. Kursen innehåller moment som ger teoretiska och praktiska kunskaper inom såväl projektbaserad foto-­ och filmteknik som bildkommunikation.

Den studerande ges möjlighet att utveckla färdigheter i digitalt arbete för animation, rörlig bild och Virtual Reality.

Läranderesultat:

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper:

 • Redogöra för hur den fotografiska bilden och den rörliga bilden kan påverkas av olika uttrycksmedel, såsom exempelvis komposition, ljussättning och färg
 • Redogöra för hur den fotografiska bilden och den rörliga bilden kan påverka en publik, betraktare eller målgrupp
 • Sammanfatta hur den fotografiska bilden, animation och VR kan användas inom arkitektur
  och stadsbyggande

Färdigheter:

 • Planera och utföra sekvenser av rörlig bild, animation och VR, AR för visualisering av arkitektur och stadsbyggande
 • Fotografera stillbilder från en angiven utgångspunkt och producera enklare informations- och produktfilmer
 • Diskutera och analysera egna och andras bilder avseende komposition, uttryck och hur olika budskap kommuniceras

Kompetenser:

 • Tolka upphovsrätt och etiska hänsyn vid fotografering med såväl stillbild som rörlig bild samt vid publicering
 • Värdera och kritiskt granska bilder och filmsekvenser samt resonera hur bildmanipulation kan påverka betraktaren
 • Visa förmåga att självständigt granska och kritiskt reflektera över lämpliga verktyg för kommunikation av olika sorters information i text och bild i relation till målgrupp

Resultatet av inlämningarna syns i videoklippen nedan

CHRISTOFFER RÖSTLUND NORDSTRÖM

DAVID BERGGREN

MIRANTEE PHOPAT

Utbildningarna inom visualisering har kurser som går parallellt med varandra och som innebär att de har ungefär samma innehåll men för olika syfte, interiört eller exteriört.

I denna uppgiften ska de studerande göra en loopande animation, en så kallad cinemagraph där kameran är still men det finns föremål i rörelse. Det kan exempelvis handla om en rykande kopp kaffe eller lövverk som rör sig i vinden.

Resultatet av inlämningarna syns i videoklippen nedan