Foto Stocksnap
LYSSNA

Läs enstaka kurser inom neuropsykiatri

Du kan läsa enstaka kurser som ligger i utbildningen Behandlingspedagog NPF.

Du läser kursen tillsammans med de studerande i Yh-utbildningen Behandlingspedagog NPF och när kursen är avklarad får du ett registrerat betyg som ett bevis på att du har genomfört kursen.

För att ansöka till enstaka kurser kontakta Carina Stende som är utbildningsledare för utbildningen. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kursutbud

Grupper och grupprocesser

Beskrivning av innehållet i kursen

Kursen kommer att förmedla specialiserade kunskaper om grupper, grupprocesser och dess bakomliggande teorier. Kursen förmedlar även förmågan att kunna arbeta i team, kunna kommunicera samt hantera konflikter.

Kursen förmedlar även om aspekter på ledarskapets funktion och betydelse för gruppers utveckling. Kursen ger även färdigheter i att förstå hur olikheter i personlighet, värderingar och erfarenheter påverkar samspel och utveckling i grupper.

Kursstart

Kursslut

2020-03-23

2020-04-06Ansök senast

Kurskod

2020-03-08

YLGGP8Lektionstid per vecka

Antal Yhp

18 timmar

25 Yhp

 

Etiskt, pedagogiskt och professionellt förhållningssätt I

Beskrivning av innehållet i kursen

Kursen ger specialiserade kunskaper om och förståelse för individens olika förutsättningar i relation till olika teoretiska perspektiv. Genom att analysera individens behov, förutsättningar och resurser ges möjlighet till att använda olika pedagogiska strategier och hjälpmedel för att hantera olikheter samt för att kunna möjliggöra utveckling och delaktighet tillsammans med individen.

Den studerande ska kunna identifiera etiska dilemman och frågeställningar i den vardagliga yrkesutövningen och kunna analysera och resonera kring etiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Den studerande ska även få en förståelse för hur kulturella, psykosociala och ekonomiska faktorer kan påverka föreställningar om livskvalitet och människovärde.

Kursen ska vidare ge den studerande möjligheter att granska hur egna outtalade värderingar styr ställningstagande och förhållningssätt

Kursstart

Kursslut

2020-04-27

2020-05-31Ansök senast

Kurskod

2020-04-20

YLEPP8Lektionstid per vecka

Antal Yhp

18 timmar

25 Yhp


Etnicitet, integration och mångfald

Beskrivning av innehållet i kursen

Kursen kommer förmedla specialiserade kunskaper om etnicitet och integration samt kunskaper om hur det mångkulturella samhället påverkas av och påverkar den enskilde individen.

Kursen förmedlar även kunskaper omkring aktuell lagstiftning samt kunskaper omkring bemötande. Inkludering- och exkluderingsprcessen samt hur kulturell mångfald kan påverka ett migrationsrelaterat arbete.

Kursstart

Kursslut

2020-08-24

2020-09-27Ansök senast

Kurskod

2020-08-09

YLEIM9Lektionstid per vecka

Antal Yhp

18 timmar

25 Yhp


Psykisk hälsa, samsjuklighet och återhämtning

Beskrivning av innehållet i kursen

Kursen kommer förmedla specialiserade och fördjupade kunskaper omkring psyskisk hälsa, beroendeproblematik, samsjuklighet och återhämtning samt vanliga relaterade tilläggsdiagnoser.

Kursen tar även upp annan problematik och konsekvenser som kan förekomma i samband med psykisk hälsa. kursen förmedlar även kunskap om olika utredningar, inom aktuellt område, bedömningar samt aktuella behandlingsmetoder och vikten av samverkan mellan olika vårdaktörer.

Kursstart

Kursslut

2020-09-28

2020-11-01Ansök senast

Kurskod

2020-09-13

YLPHS9Lektionstid per vecka

Antal Yhp

18 timmar

25 Yhp


Neuropsykiatri II

Beskrivning av innehållet i kursen

Kursen kommer förmedla och ge möjlighet att fördjupa och bygga på tidigare inhämtade kunskaper efter genomförd kurs Neuropsykiatri och andra funktionsnedsättningar I.

Genom att fördjupa och bygga vidare på sina kunskaper om olika neuropsykiatriska, kognitiva funktionsnedsättningar och andra funktionsnedsättningar i relation till uppdraget ökar möjligheten för den studerande att kunna möta individen, dess anhöriga och övrigt nätverk utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt och att använda sig av sina kunskaper, färdigheter och kompetens att använda rätt strategier och stöd i vardagen.

Kursstart

Kursslut

2020-11-02

2021-01-10Ansök senast

Kurskod

2020-10-18

YLNF29Lektionstid per vecka

Antal Yhp

18 timmar

25 Yhp


Etiskt, pedagogiskt och professionellt förhållningssätt II

Beskrivning av innehållet i kursen

Kursen bygger vidare på etiskt, pedagogiskt och professionellt förhållningssätt I. Genom att arbeta vidare med analysera individen behov, förutsättningar och resurser ges möjlighet till att fördjupa och utveckla tidigare kunskaper om pedagogiska stratergier och hjälmedel i syfte för att hantera oikheter, möjliggöra utveckling och delaktighet med individen.

Den studerande ska även fördjupa sin kunskap och förmåga att hantera etiska dilemman och frågeställningar i den vardagliga yrkesutövningen samt kunna anlyssera och resoner kring etiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Den studerande ska även få fördjupad förståelse för etiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Den studerande ska även få fördjupad förståelse för hur kulturella, psykosociala och ekonoisk faktorer kan påverka föreställningar om livskvalitet och människovärde samt hur egna outtalade värderingar styr ställningstagande och förhållningssätt.

Kursstart

Kursslut

2021-01-11

2021-02-14Ansök senast

Kurskod

2020-12-27

YLEP20Lektionstid per vecka

Antal Yhp

18 timmar

25 Yhp


Kontakta oss

Carina Stende

Utbildningsledare - Behandlingspedagog NPF

0381-363 67


carina.stende@campusi12.se
 TILLBAKA

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök:

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.