Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Behörighet & förkunskapskrav

BEHANDLINGSPEDAGOG NPF

Följande kurser från gymnasiet eller motsvarande kunskaper:

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET, SVENSKA 2 ELLER SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven till utbildningen du sökt, kan det på din begäran göras en individuell bedömning, en så kallad kompetenskartläggning, av dina samlade meriter.

Dessa meriter kan vara sådant som närliggande utbildningar, arbetslivserfarenhet eller andra meriter som kan göra det möjligt för dig att genomgå utbildningen även om du inte har den formella behörigheten.

Kompetenskartläggningen kan gå till på olika sätt, men kan inkludera:

  • Granskning av de dokument du har bifogat
  • Intervju
  • Praktiskt prov
  • Referenstagning

Efter genomförd kompetenskartläggning fattas beslut och ett kompetensintyg utfärdas. Det är detta som ligger till grund för beslut om din behörighet till utbildningen. Detta kan inte överklagas.

BLANKETTEN FÖR ATT ANSÖKA OM KOMPETENSKARTLÄGGNING
HITTAR DU I DIN ANSÖKAN NÄR DU SÖKER TILL UTBILDNINGEN

Sista datum att ansöka om kompetenskartläggning är 31 maj 2022

Sök Behandlingspedagog NPF hos Yh vid JU Länk till annan webbplats.

Alla ansökningar hanteras avAntagningsenheten i Jönköping Länk till annan webbplats.

Följ anvisningarna i ansökan så alla bifogade dokument kommer med

 TILLBAKA