Kurser

BEHANDLINGSPEDAGOG NPF

År 1

Introduktionskurs, behandlingspedagog 20 Yh-P
LIA I - Lärande i arbete 5 Yh-P
Utvecklingspsykologi, standard 20 Yh-P
NPF, grundkurs 25 Yh-P
Kommunikation, förhållningssätt och samtalsmodeller 30 Yh-P
LIA II - Lärande i arbete 60 Yh-P
Grupprocesser, inriktning behandlingspedagog 20 Yh-P
Etnicitet, integration, mångfald 20 Yh-P

År 2

Socialrätt och dokumentation 15 YH-P
Socialt arbete och behandlingsmetoder 35 YH-P
NPF, fördjupning med inriktning behandlingspedagog 50 YH-P
Examensarbete 25 YH-P
Välfärdsteknik och digitalisering med inriktning
behandlingspedagog 20 YH-P
LIA III - Lärande i arbete

 TILLBAKA

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 35 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök: