Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Utbildningsinnehåll

BEHANDLINGSPEDAGOG NPF

Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng

BEMÖTANDE : KOMMUNIKATION : MÅNGFALD
Detta är nyckelord i utbildningen som du kommer att fördjupa dig mer i under två år.

Översikt

2 års studier inom området för neuropsykiatri, där du fördjupar dina kunskaper för varje kurs. Vid avslutad utbildning är du redo för ett arbetsliv i en yrkesroll som efterfrågas av näringslivet. Utbildningen fokuserar på arbetet nära människor och i grupp jobbar du tillsammans med dina medstuderande där ni varvar teori och praktik.

Behandlingspedagog neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en yrkeshögskoleutbildning som har tagits fram av branschen i samarbete med Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping University.

Med rätt kunskap och förhållningssätt kan du hjälpa människor att utvecklas, se till deras resurser och ge dem möjligheter att växa som individer. För att du ska lyckas krävs en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur du bemöter människor utifrån ett professionellt sätt.

Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper om neuropsykiatri, pedagogiskt förhållningssätt, bemötande och kommunikation, behandlingsmetoder, etnicitet och integration samt aktuell lagstiftning inom området.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta inom HVB-hem, statliga institutioner, kommunal öppen verksamhet eller fältverksamhet, kriminalvården, kvinnojourer, hem för personer med trauma samt andra verksamheter inom psykiatrin.

Yrkesrollen kan utsättas för situationer som kan vara både påfrestande och krävande men som samtidigt är utvecklande och meningsfullt.

Praktik

I utbildningen ligger det tre perioder av LIA där du direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Campus i12 i Eksjö.

 TILLBAKA

BEHANDLINGSPEDAGOG NPF Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng

Utbildningen för dig som vill arbeta som behandlingspedagog inom området för neuropsykiatri och göra skillnad för människor?