Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Yrkesroller

BEHANDLINGSPEDAGOG NPF

Områden du kan jobba i efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta inom HVB-hem, statliga institutioner, i kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet, inom kriminalvården, kvinnojourer, hem för personer med trauma samt andra verksamheter inom psykiatrin.

 TILLBAKA