Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Behörighet & förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A.

Antagningsenheten i Jönköping hanterar alla frågor kring behörighet och antagning.

 TILLBAKA