Välkommen till Eksjö kommun

Foto Tina Floersch on Unsplash: Barn med kritlåda
LYSSNA

Utbildningsinnehåll

FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

Högskoleutbildning, 210 hp

NÄSTA INTAG ÄR HÖSTEN 2022. ANSÖKNINGSPERIODEN ÄR MELLAN 15 MARS OCH 19 APRIL 2022.

Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling – från de första orden fram till att de börjar första klass. Pedagogik, barns kommunikation och praktiska kunskaper är några av inslagen i programmet.

Programinnehåll

Förskolevärlden kännetecknas av utforskande barn med olika
perspektiv och utvecklingsfaser. Som förskollärare arbetar du med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling – från de första orden fram till de börjar första klass. Nyfikenhet, utforskande, meningsskapande och glädje är ledord i arbetet.

Under utbildningen får du ett vetenskapligt och pedagogiskt förhållningssätt, teoretisk förståelse, praktiska kunskaper och, personlig utveckling. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor och det omgivande samhället är viktiga egenskaper hos en förskollärare.

Under programmet utvecklas dina kunskaper om barns lek, utveckling och lärande ur olika perspektiv, estetiska uttrycksformer, barns språkande och kommunicerande samt deras utforskande i matematiska aktiviteter, naturvetenskap och teknik.

Studiegrupp Eksjö

Från hösten 2020 har studenterna möjlighet att läsa till Förskollärare i Eksjö. Utbildningen ges via Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Jönköping University, och kommer att läsas i Eksjö.

Förskollärarutbildningen i Eksjö följer precis samma kurser som de som ges på Campus i Jönköping. Lärarna i utbildningen är på plats i Eksjö ett visst antal gånger per termin för undervisning och examination.

Föreläsningarna i kurserna streamas och du tar del av dem på Campus i12 i Eksjö. Vissa moment och delar i kurserna sker via digitala verktyg och plattformar.

Du söker till förskollärarprogrammet med studiegrupp i Eksjö med en separat anmälningskod.

Anmälningskod: HJ-52523

 TILLBAKA

FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET 210 hp på Campus i12 i Eksjö

Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling – från de första orden fram till att de börjar första klass. Pedagogik, barns kommunikation och praktiska kunskaper är några av inslagen i programmet.