Välkommen till Eksjö kommun

Photo by Nicole De Khors from Burst Nurse helping patient
LYSSNA

Utbildningsinnehåll

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Högskoleutbildning, 180 hp

NÄSTA INTAG ÄR VÅREN 2023. ANSÖKNINGSPERIODEN ÄR MELLAN 15 SEPTEMBER OCH 15 OKTOBER 2022.

Är du intresserad av människor och deras livsvillkor? Utbilda dig till sjuksköterska genom ett program som ger dig professionell kunskap och kompetens att ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård.

Programinnehåll

I vårdsektorn möter du många olika människor och behovet av utbildad personal är stort. Under utbildningen läser du kurser inom huvudområdet omvårdnad samt andra ämnen som medicin, fysiologi och psykologi.

Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik är centrala i utbildningen.

Utbildningen innehåller både teori och praktik vilket ger dig kompetens att stödja personer till hälsa och välbefinnande, samt att vårda personer med akuta och långvariga hälsoproblem.

Undervisning på engelska förekommer i olika utsträckning under programmet och under termin 4 sker undervisning huvudsakligen på engelska.

Studiegrupp Eksjö

Sjuksköterskeprogrammet är en campusutbildning och är förlagd i Jönköping. Att du söker Sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Eksjö innebär att du ingår i en fast studiegrupp och att viss lärarledd undervisning är förlagd till Campus i12, som till exempel vissa seminarier, praktiska tillämpningsmoment, handledningstillfällen och examinationer. All VFU under utbildningen förläggs i största möjlighet till Höglandets sjukvårdsområde.

Studiegruppen i Eksjö går under ett avtal med Hälsohögskolan vid Jönköping University där 288 timmar på Campus i12 i Eksjö fördelas under tre års studier.

Anmälningskod: Mer information kommer

 TILLBAKA

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 210 hp på Campus i12 i Eksjö

Är du intresserad av människor och deras livsvillkor? Utbilda dig till sjuksköterska genom ett program som ger dig professionell kunskap och kompetens att ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård.