Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Kurser

3D-ARTIST TECHNICAL

År 1

Arkitektur, inredning och rum 25 Yh-P
3D-modellering och visualisering 25 Yh-P
Digital bildhantering och postproduktion 25 Yh-P
Grafisk design och visuell kommunikation 25 Yh-P
Animation och rörlig bild 25 Yh-P
Optimering, processer och flöden 25 Yh-P
Gestaltande programmering 25 Yh-P
Interaktionsdesign och användarupplevelse 25 Yh-P

År 2

LIA I - (Lärande i arbete) Technical artist 50 Yh-P
Immersiva tekniker (XR) 25 Yh-P
Teknik- och verktygsutveckling 25 Yh-P
Projekt och projektledning 25 Yh-P
Examensarbete Technical artist 25 Yh-P
LIA II - (Lärande i arbete) Technical artist 50 Yh-P

 TILLBAKA