Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Utbildningsinnehåll

3D-ARTIST TECHNICAL

Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta kreativt och tekniskt med 3D-modellering, virtuella miljöer, bildskapande, animering och bildbearbetning inom arkitektur, inredning och möbler, formgivning, produktdesign och reklam.

Översikt

2 års heltidsstudier med verktyg och teknik för 3D-modellering, visualisering och animering.
Utbildningen ger dig fördjupad teknisk kompetens och grundläggande färdigheter i bildskapande. Du kan jobba med processer och metoder för visualisering av arkitektur, inredning och produktdesign.

Jönköping University, Tekniska Högskolan, är ansvarig utbildningsanordnare.
Utbildningen genomförs av Campus i12 på plats i Eksjö.
Utbildningen är kostnadsfri och studerande är berättigade till studiemedel.

Utbildning och praktik

Utbildningen för dig som vill arbeta med kreativ och teknisk problemlösning för modellering, bildhantering, visualisering och virtuella miljöer inom arkitektur, inredning och möbler, formgivning, produktvisualisering och reklam.

Utbildningen är en blandning av tekniska färdigheter med digitala verktyg för modellering, visualisering och bildframställning för optimerade processer och kunskaper om den konstnärliga dimensionen i 3D- grafik utifrån dess syfte som kommunikation och beslutsunderlag. 3D-modellering, grafisk kommunikation, layout och bildframställning med postproduktion varvas med animation och rörlig bild. Undervisningen genomförs med yrkesverksamma 3D-artister, visualiserare, arkitekter, inredare, konstnärer, formgivare och fotografer, allt för att likna en verklig arbetssituation som du sedan kan möta i arbetslivet.

Utbildningen genomförs i studiomiljö på Campusi12 i Eksjö och vi gör också studiebesök och studieresor under utbildningstiden. Med två praktikperioder om 20 veckor och avslutade studier är du redo för en yrkesroll som starkt efterfrågas av näringslivet.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus i12 i Eksjö.

Samverkande företag i utbildningen

Utbildningen är projektbaserad och söker likna verkliga arbetssituationer som du kommer att möta i arbetslivet. Vi gör ett flertal studiebesök och studieresor.

Undervisningen genomförs av yrkesverksamma 3D-artister, arkitekter, konstnärer och fotografer i studiomiljö på Campusi12.

Utbildningen innehåller två praktikperioder (10+10 veckor) på företag i branschen.
Du får inblick i yrkesroll och arbetsprocesser och du kan skapa kontakter.
Efter avslutade studier är du redo för en yrkesroll som starkt efterfrågas av näringslivet.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba på många olika företag och i många roller. Yrket som 3D-artist är kreativt, strukturerat och problemlösningsorienterat. Du kan jobba både självständigt och tillsammans med andra. Du kan arbeta 3D-grafik i olika skeden i arkitektur-, inrednings- och formgivningsprocesser. Samhällets ökande efterfrågan av bilder kombinerat med digitalisering och teknikutveckling gör att
3D-artister kommer att vara mycket efterfrågade på arbetsmarknaden under lång tid framöver.

 TILLBAKA

3D-ARTIST TECHNICAL - ARKITEKTUR INREDNING PRODUKTER Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng

Utbildningen för dig som vill skapa spännande och uttrycksfulla visualiseringar, bilder och 3D-modeller och arbeta med detta på olika företag inom formgivning, inredning och möbler, produktvisualisering och reklam.