Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Behörighet & förkunskapskrav

3D-ARTIST VISUAL

Följande kurser från gymnasiet eller motsvarande kunskaper:

Grundläggande behörighet samt,

  • Bild, 100 p med lägst betyg G/E eller
  • Medieproduktion 1, 100 p med lägst betyg G/E eller
  • Arkitektur - hus, 100 p med lägst betyg G/E

eller motsvarande kunskaper

Jag uppfyller inte behörighetskraven till utbildningen, kan jag ändå komma in?
Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven till utbildningen du sökt, kan det på din begäran göras en individuell bedömning, en så kallad kompetenskartläggning, av dina samlade meriter.

Dessa meriter kan vara sådant som,

  • närliggande utbildningar
  • arbetslivserfarenhet
  • andra meriter, som kan göra det möjligt för dig att genomgå utbildningen även om du inte har den formella behörigheten.

Vad innebär en kompetenskartläggning?
Den kan gå till på olika sätt men kan inkludera:

  • Granskning av de dokument du har bifogat
  • Intervju
  • Praktiskt prov
  • Referenstagning

Efter genomförd kompetenskartläggning fattas beslut och ett kompetensintyg utfärdas. Det är detta som ligger till grund för beslut om din behörighet till utbildningen. Detta kan inte överklagas.

Blanketten för att ansöka om kompetenskartläggning hittar du i din ansökan när du söker till utbildningen.

Sök 3D-artist Visual hos Yh vid JU Länk till annan webbplats.

Alla ansökningar hanteras av

Antagningsenheten i Jönköping Länk till annan webbplats.

Följ anvisningarna i ansökan så alla bifogade dokument kommer med.

 TILLBAKA