Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Utbildningsinnehåll

3D-ARTIST VISUAL

Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng

Det här är utbildningen för dig som vill skapa bilder, visualiseringar, animeringar och virtuella miljöer av hög konstnärlig kvalitet inom arkitektur, inredning och möbler, formgivning, produktdesign och reklam.

Översikt

2 års heltidsstudier med 3D-modellering, bildskapande och animering. Utbildningen kombinerar konstnärliga uttryck med teknisk kompetens och ger dig färdigheter att jobba med fotorealistiska bilder av arkitektur, inredning och produktdesign.

Jönköping University, Tekniska Högskolan, är ansvarig utbildningsanordnare.
Utbildningen genomförs av Campus i12 på plats i Eksjö.
Utbildningen är kostnadsfri och studerande är berättigade till studiemedel.

Utbildning och praktik

Utbildningen är projektbaserad och söker likna verkliga arbetssituationer som du kommer att möta i arbetslivet. Vi gör ett flertal studiebesök och studieresor.

Undervisningen genomförs av yrkesverksamma 3D-artister, arkitekter, konstnärer och fotografer i studiomiljö på Campusi12.

Utbildningen innehåller två praktikperioder (10+10 veckor) på företag i branschen.
Du får inblick i yrkesroll och arbetsprocesser och du kan skapa kontakter.
Efter avslutade studier är du redo för en yrkesroll som starkt efterfrågas av näringslivet.

Samverkande företag i utbildningen

Utbildningen är utformad i samarbete med branschens företag och med utbildningens ledningsgrupp.
I ledningsgruppen ingår visualiseringsföretag, bildbyråer, arkitektkontor, möbelföretag, småhustillverkare, produktdesignföretag och designstudios.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba på många olika företag och i många roller. Yrket som 3D-artist är konstnärligt, kreativt och du kan jobba både självständigt och tillsammans med andra. Du kan medverka i och driva projektprocesser med bildskapande för arkitektur, inredning och produktdesign.
Samhällets ökande efterfrågan av bilder kombinerat med digitalisering och teknikutveckling gör att 3D-artister kommer att vara mycket efterfrågade på arbetsmarknaden under lång tid framöver.

 TILLBAKA

3D-ARTIST VISUAL - ARKITEKTUR INREDNING PRODUKTER Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng

Yrket som 3D-artist är konstnärligt, kreativt och ger färdigheter i såväl 3D-modellering, visualisering, animering och bilder som konstnärliga tekniker och förhållningssätt.