LYSSNA

Kurser

Detaljerad information om varje kurs i utbildningen

År 1

Arkitektur, inredning och rum

Kursen ger en grundläggande introduktion till skapandet av arkitektur, inredning och rum samt till hur arkitektur kommuniceras med hjälp av ritningar, modeller, bilder och ord.

Modellering och visualisering

Här lär du dig grundläggande begrepp, metoder och olika digitala verktyg och deras användningsområden samt hur de kan tillämpas för visualisering och modellering av arkitektur, inredning och rum.

Form­—material—ljus—färg

Kursen ger fördjupad kunskap om arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historisk synvinkel. Du får vidare få fördjupad kunskap om dagsljus, material, ytors-­ och föremåls form, struktur och färg för bildskapande.

Visualisering av Form­—material—ljus—färg

Här får du fördjupad kunskap om digital visualisering av arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historisk synvinkel. Den studerande ska vidare få fördjupad kunskap om dagsljus, material, ytors-­ och föremåls form, struktur och färg för digital visualisering.

Bildkommunikation och projektarbete

Kurser ger grundläggande kunskaper i grafisk kommunikation och i att hantera verktyg för layout, bildhantering och text. Kursen ger också kunskap om bildkommunikation och den grafiska formgivningens betydelsebärande egenskaper i designkommunikation.

Grafisk design och presentation

Kurser ger fördjupade kunskaper i grafisk design, bildkommunikation, bildanalys och bildsammansättning för att med digitala verktyg göra portfolio och presentationer. Den studerande ska utveckla förmåga till konstruktiv reflektion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras arbeten

LIA -­ Lärande i arbete I

På den första LIA-kursen får du utveckla din egen yrkeskompetens och kännedom om yrket på ett företag som arbetar med visualisering inom utbildningsområdet. Vidare ger kursen en grundläggande förståelse för de olika yrkesgrupper, roller och kunskaper som finns på ­företaget.

År 2

Inredning, möbler och produkter

Kursen ger fördjupad kunskap om inredning-­ möbeldesign och -produktion samt vardagsvara för inredning, produkter, utifrån ett helhetsperspektiv. Den studerande ska få kunskaper i begrepp, metoder och verktyg för en hållbar inredningsplanering, möbeldesign och -­ produktion och vardagsvara för inredning utifrån ett rumsligt, kulturellt och historisk synvinkel.

Interiör visualisering

Som studerande får du fördjupad kunskap om digitala metoder, begrepp och verktyg för rumslig förståelse, modellering och visualisering i olika skeden av rum, miljöer och interiörer. Den studerande ska vidare få fördjupad kunskap om ljussättning, material, strukturer, detaljer och färg för digital visualisering av interiör arkitektur, möbler och vardagsvara.

Komplexa rum och interiörer

Kursen leder till en mer avancerad och självvald riktad förståelse för digitala verktyg, arkitektur, design och konstruktion. Dessutom syftar kursen till att den studerande vidareutvecklar färdigheter i arkitektonisk och visuell gestaltning av avancerade geometriska former och strukturer i komplexa rumssammanhang. Vidare ska den studerande tränas i att analysera arkitektur och visuell kommunikation utifrån designprocessens syntetiserande karaktär.

Rörlig bild och VR i rum och inredningar

Som studerande får du kunskap om animation, rörlig bild och VR - Virtual Reality. Kursen innehåller moment som ger teoretiska och praktiska kunskaper inom såväl projektbaserad foto-­ och filmteknik som bildkommunikation. Den studerande ges möjlighet att utveckla färdigheter i digitalt arbete för animation, rörlig bild och Virtual Reality.

Destinationsdesign

Som studerande får du fördjupad kunskap om upplevda värden i inredningar och produktdesign samt hur ergonomiska principer påverkar utformning av rum, inredningar, vardagsvaror och system.

Examensarbete - Visualisering av inredning,rum och produkter

Kursen innebär att du som studerande självständigt ska genomföra en studie eller ett projekt och med relevanta metoder använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och skickligheter som skapats i utbildningen. Kursen ger även orientering om vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering.

LIA -­ Lärande i arbete II

Under den andra LIA-kursen får du fördjupa och utveckla din egen yrkeskompetens och kännedom om professionen på ett företag som arbetar med visualisering inom utbildningsområdet. Under denna kurs får du arbeta mer självständigt och kunna ta ett eget större ansvar.

 TILLBAKA

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 35 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök:

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.