LYSSNA

Skolarbeten Visualisering

Denna sida uppdateras kontinuerligt med arbeten som våra studerande har gjort i de olika kurserna på Visualiseringtubildningarna

Exempel från utbildningen

 Exteriör visualisering

Utifrån en tillhandahållen 3D-modell ska två olika bilder produceras.
Samma kameravinkel men två bilder med tydligt olika stämningar.

En mer ”säljande” bild som skulle kunna presenteras för olika intressenter, stadsbyggnadskontoret, allmänheten, för att sälja lägenheter / lokaler i fastigheten.

En mer överdrivet ”dystopisk” bild, mer ”teatral”, där tex regnet piskar i en höststorm osv.

Det behöver inte vara människor i bilderna, men det är tillåtet.
Det är tillåtet att lägga till byggnader, artefakter för utemiljön osv

Se klippet nedan för att se resultatet.

 Interiör visualisering

Utifrån en tillhandahållen 3D-modell ska två olika bilder produceras.
Samma kameravinkel men två bilder med tydligt olika stämningar.
En mer ”redovisande” bild, så här ser det ut, det här är materialen osv

En mer ”säljande” bild som skulle kunna presenteras för olika intressenter, finansiärer, allmänheten, för att sälja lägenheter / lokaler i fastigheten. En ”mäklarbild” Du gör tillägg med produkter, föremål mm för att det ska kännas bebott. Någon har varit i rummet men just gått ut, spår av tid osv

Resultatet av inlämningarna syns i videoklippet nedan.

Arkitektur, inredning och rum

Syfte med uppgiften är att att få en grundläggande förståelse för hur en kamera fungerar. Få kunskap kring olika riktlinjer inom bildkomposition och hur kompositionen påverkar upplevelsen av en bild.

Uppgiften är fotografera stadens rum. Leta efter kompositioner som är intressanta, undersök hur perspektivet skapar djup. Se hur ljus och skugga bildar mönster och formar bilden. Var generös i ditt fotograferande, ta många bilder, välj sedan ut dem som du är extra nöjd med. Bilden ska lämnas in i svartvitt eller göras om till svartvitt i efterhand.

Resultatet av inlämningarna syns i videoklippet nedan.

 VR i arkitektur och stadsbyggande

I kursen VR och rörlig bild jobbar de studerande med att bygga upp ett virtuellt showroom för ett företag som arbetar med akustikprodukter för offentlig miljö.

Därefter besöker man sina rum och gör en rundvandring med sina VR-glasögon.

Ur VR modellen tar de studerande sedan ut sina stillbilder. De studerande har testat en viss interaktivitet i VR-modellerna och gjort en kort filmsekvens från sin VR-miljö.

Arkitekturtävlingar och presentation

I kursen Arkitekturtävlingar och presentation arbetade de studerande i årskurs 2 med bilder som handlar om att skapa en tydlig känsla, en upplevelse.

Bilderna ska tala till alla våra sinnen, de ska lukta och smaka. Uppgiften handlade om att förpacka upplevelser av Småland i bildform.

Kursen ger träning i att genomföra och presentera en medveten idé, skapa ett budskap för en destination och kommunicera den i bild, text och grafisk layout i ett tävlingsformat.

Destinationsdesign

I kursen Destinationsdesign arbetade de studerande i årskurs 2 med bilder som handlar om att skapa en tydlig känsla, en upplevelse.

Bilderna ska tala till alla våra sinnen, de ska lukta och smaka. Uppgiften handlade om att förpacka upplevelser av Småland i bildform.

Kursen ger träning i att genomföra och presentera en medveten idé, skapa ett budskap för en destination och kommunicera den i bild, text och grafisk layout i ett tävlingsformat.

Bildkommunikation och projektarbete

I kursen Bildkommunikation och projektarbete har de studerande i årskurs 1 gjort ett projektarbete tillsammans med en småhustillverkare.

Moodboards för tilltänkta målgrupper och referensbilder togs fram. Från 2D-ritningar och tillhandahållna digitala modeller arbetade de studerande i 3D Studio Max för göra spännande katalog- och inspirationsbilder.

Kursen ger träning i modellerande från ritningar och enbostadshusets inredning och utformning såväl exteriört som interiört.

Komplexa rum

De studerande väljer välkända ikonbyggnader ur arkitekturhistorien. Från ett ritningsunderlag i 2D (planer, sektioner och fasader) modelleras byggnader för visualisering.

Kursen ger träning i att modellera och återge form, material och ljus på ett korrekt sätt. Resultaten är fotorealistiska bilder men också experiment med olika manér och bildspråk.

De studerande går årskurs 2 i Visualisering - Arkitektur / Visualisering - Rum, inredning och produkter!

Komplexa rum och interiörer

I kursen Komplexa rum och interiörer väljer de studerande interiörer från välkända ikonbyggnader eller ibland scener ur filmer.

Från ritningar och bilder modelleras interiörer med inredningar och möbler
eller sceniska rum.

Kursen ger träning i att modellera och återge form, material och ljus på ett korrekt sätt. Resultaten är fotorealistiska bilder men också experiment med olika manér och bildspråk.

De studerandes portfolios

 TILLBAKA

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 35 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök:

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.