LYSSNA

Visualisering - Arkitektur

AVSLUTAD VÅREN 2021

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 400 Yh-poäng

DENNA UTBILDNING HAR AVSLUTATS OCH HAR INGET MER INTAG

Utbildningen för dig som vill skapa spännande och uttrycksfulla visualiseringar, bilder och 3D-modeller och arbeta med detta på olika företag inom arkitektur och stadsplanering.

Utbildningen ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser för att självständigt och tillsammans med andra medverka i och driva visualiserings- och kommunikationsprocesser för arkitektur, stadsbyggande och hållbar utveckling.

Utbildningen är en blandning av traditionella konstnärliga tekniker och de senaste digitala verktygen för modellering, visualisering och bildframställning.

Begrepp, termer, processer och historia om arkitektur, design och stadsplanering varvas med skissteknik, bildkomposition och fysiska modellbyggen. Grafisk kommunikation, layout och bildframställning med post-production varvas med Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR).

Undervisningen genomförs med yrkesverksamma arkitekter, konstnärer, visualiserare, 3D-artister och fotografer. Utbildningen genomförs i studiomiljö och söker likna en verklig arbetssituation som du kommer att möta i arbetslivet.

Programvaror i undervisningen är bl a 3D Studio Max, Photoshop, Revit, Illustrator och Indesign. Du kommer att genomföra två praktikperioder (LIA, Lärande i Arbete) på arkitektkontor, stadsbyggnadskontor eller visualiseringsföretag.

Med dina kunskaper och färdigheter kommer du att kunna framställa visualiseringar och bilder med hög kvalitet för många olika skeden i arkitektur- och planeringsprocesser.

Yrket som visualiserare är konstnärligt, kreativt och ger träning i såväl digitala modelleringar, visualiseringar och bilder som konstnärliga tekniker.

"En bra visualisering gör sig inte självt eller av programmet utan är en genomtänkt komposition där det gäller att förmedla en känsla och stämning. En medveten gemensam målbild och att lära sig hur man tar sig dit är nyckeln. Därför är praktiken så viktig för de studerande, då de får tid på företagen att lära sig deras kommunikation och deras gemensamma målbild."

Tomas Hansen, Arkitekt, Yellon

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

Visualisering av Arkitektur på Campus i12 i Eksjö

Utbildningen för dig som vill skapa spännande och uttrycksfulla visualiseringar, bilder och 3D-modeller tillsammans med arkitekter, stadsplanerare och designers.

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 35 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök: