Foto Tina Floersch on Unsplash: Barn med kritlåda
LYSSNA

Förskollärarprogrammet

HÖGSKOLEUTBILDNING, 210 hp

NÄSTA INTAG ÄR HÖSTEN 2022. ANSÖKNINGSPERIODEN ÄR MELLAN 15 MARS OCH 15 APRIL 2022.

Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling – från de första orden fram till att de börjar första klass. Pedagogik, barns kommunikation och praktiska kunskaper är några av inslagen i programmet.

Programinnehåll

Förskolevärlden kännetecknas av utforskande barn med olika
perspektiv och utvecklingsfaser. Som förskollärare arbetar du med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling – från de
första orden fram till de börjar första klass. Nyfikenhet, utforskande, meningsskapande och glädje är ledord i arbetet.

Under utbildningen får du ett vetenskapligt och pedagogiskt förhållningssätt, teoretisk förståelse, praktiska kunskaper och, personlig utveckling. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor och det omgivande samhället är viktiga egenskaper hos en förskollärare.

Under programmet utvecklas dina kunskaper om barns lek, utveckling och lärande ur olika perspektiv, estetiska uttrycksformer, barns språkande och kommunicerande samt deras utforskande i matematiska aktiviteter, naturvetenskap och teknik.

Studiegrupp Eksjö

Till hösten 2020 kommer du även att kunna läsa till Förskollärare i Eksjö. Utbildningen ges via Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Jönköping University, men kommer att läsas i Eksjö.

Förskollärarutbildningen i Eksjö följer precis samma kurser som de som ges på Campus i Jönköping. Lärarna i utbildningen kommer ett visst antal gånger per termin vara på plats för undervisning och
examination. Föreläsningarna i kurserna kommer att streamas och du tar del av dem på Campus i12 i Eksjö. Vissa moment och delar i kurserna kommer att använda sig av digitala verktyg och plattformar.

Du söker till förskollärarprogrammet med studiegrupp i Eksjö med en separat anmälningskod.

Anmälningskod:

Kurser

År 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I* 15 hp
Lärande och utveckling för förskollärare* 7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare* 7,5 hp
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare* 7,5 hp

År 2

Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan 15 hp
Utforskande matematik i förskolan 15 hp
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan* 7,5 hp
Specialpedagogik i förskolan* 7,5 hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 hp

År 3

Förskolan i ett föränderligt samhälle 7,5 hp
Förskollärarens profession 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling II för förskollärare 7,5 hp
Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare* 15 hp
Examensarbete för förskollärare 15 hp

År 4

Didaktiskt arbete i förskolan II 15 hp
Didaktiskt arbete i förskolan III 15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A.

Antagningsenheten i Jönköping hanterar alla frågor kring behörighet och antagning.

Kontakt

Annika Almqvist

Programansvarig Förskollärarprogrammet Högskolan för Lärande och kommunikation
Telefon: 036-10 14 31
E-post: annika.almqvist@ju.se


Sofia Fransson

Utbildningskoordinator
Telefon: 0381-361 62
E-post: sofia.fransson@campusi12.se


 

Anmälan att skriva tentamen i Eksjö

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

Förskollärarprogrammet 210 hp på Campus i12 i Eksjö

Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling – från de första orden fram till att de börjar första klass. Pedagogik, barns kommunikation och praktiska kunskaper är några av inslagen i programmet.

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 35 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök:

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.