• Campus i12
  • Visualisering - Rum, Inredning och Produkter AVSLUTAD VÅREN 2021
LYSSNA

Visualisering - Rum, Inredning och Produkter

AVSLUTAD VÅREN 2021

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 400 Yh-poäng

DENNA UTBILDNING HAR INGET INTAG HÖSTEN 2021

Utbildningen för dig som vill skapa spännande och uttrycksfulla visualiseringar, bilder och 3D-modeller och arbeta med detta på olika företag inom formgivning, inredning och möbler, produktvisualisering och reklam.

Utbildningen ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser för att självständigt och tillsammans med andra medverka i och driva visualiserings- modellerings- och kommunikationsprocesser för inredningar, möbler, produkter och bruksföremål för ett hållbart samhälle.

Utbildningen är en blandning av traditionella konstnärliga tekniker och de senaste digitala verktygen för modellering, visualisering och bildframställning.

Begrepp, termer, processer och historia om design, inredning, möbler och bruksföremål varvas med skissteknik, bildkomposition och fysiska modellbyggen. Grafisk kommunikation, layout och bildframställning med post-production varvas med Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR).

Undervisningen genomförs med yrkesverksamma arkitekter, inredare, konstnärer, formgivare, visualiserare, 3D-artister och fotografer. Utbildningen genomförs i studiomiljö och söker likna en verklig arbetssituation som du kommer att möta i arbetslivet.

Programvaror i undervisningen är bl a 3D Studio Max, Photoshop, Revit, Illustrator och Indesign. Du kommer att genomföra två praktikperioder på inredningskontor, möbelföretag eller visualiseringsföretag.

Med dina kunskaper och färdigheter kommer du att kunna framställa modeller, visualiseringar och bilder med hög kvalitet för många olika skeden i inrednings- och formgivningsprocesser.

Yrket som visualiserare är konstnärligt, kreativt och ger en träning i såväl digitala modelleringar, visualiseringar och bilder som konstnärliga tekniker.

"IKEA har idag cirka 30 visualiserare och vi ser att vi behöver lika många till framöver. Genom att bygga 3D-modeller och visualiseringar av hela IKEAs sortiment kan vi fatta tidiga beslut, minska byggandet av prototyper och fotograferade miljöer"

Claes Nordin, Assignment Leader Product Communication, IKEA of Sweden AB

Behörighet & förkunskapskrav

Följande kurser från gymnasiet eller motsvarande kunskaper:

Grundläggande behörighet, samt lägst betyg E/3/G (eller motsvarande kunskaper) i:

  • Bild, 100p eller
  • Teknik 1, 150p eller
  • Medieproduktion 1, 100p

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en personlig prövning av dina meriter.

Alla ansökningar hanteras av Antagningsenheten i Jönköpinglänk till annan webbplats

Följ anvisningarna i ansökan så alla bifogade dokument kommer med.

Informationsblad

Kurser

År 1

Arkitektur, inredning och rum

Kursen ger en grundläggande introduktion till skapandet av arkitektur, inredning och rum samt till hur arkitektur kommuniceras med hjälp av ritningar, modeller, bilder och ord.

Modellering och visualisering

Här lär du dig grundläggande begrepp, metoder och olika digitala verktyg och deras användningsområden samt hur de kan tillämpas för visualisering och modellering av arkitektur, inredning och rum.

Form­—material—ljus—färg

Kursen ger fördjupad kunskap om arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historisk synvinkel. Du får vidare få fördjupad kunskap om dagsljus, material, ytors-­ och föremåls form, textur och färg för bildskapande.

Visualisering av Form­—material—ljus—färg

Här får du fördjupad kunskap om digital visualisering av arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historisk synvinkel. Den studerande ska vidare få fördjupad kunskap om dagsljus, material, ytors-­ och föremåls form, textur och färg för digital visualisering.

Bildkommunikation och projektarbete

Kurser ger grundläggande kunskaper i grafisk kommunikation och i att hantera verktyg för layout, bildhantering och text. Kursen ger också kunskap om bildkommunikation och den grafiska formgivningens betydelsebärande egenskaper i designkommunikation.

Grafisk design och presentation

Kurser ger fördjupade kunskaper i grafisk design, bildkommunikation, bildanalys och bildsammansättning för att med digitala verktyg göra portfolio och presentationer. Den studerande ska utveckla förmåga till konstruktiv reflexion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras arbeten

LIA -­ Lärande i arbete I

På den första LIA-kursen får du utveckla din egen yrkeskompetens och kännedom om professionen på ett företag som arbetar med visualisering inom utbildningsområdet. Vidare ger kursen en grundläggande förståelse för de olika yrkesgrupper, roller och skicklighet som finns på ­företaget.

År 2

Inredning, möbler och produkter

Kursen ger fördjupad kunskap om inredning-­ möbeldesign och -produktion samt vardagsvara för inredning, produkter, utifrån ett helhetsperspektiv. Den studerande ska få kunskaper i begrepp, metoder och verktyg för en hållbar inredningsplanering, möbeldesign och -­ produktion och vardagsvara för inredning utifrån ett rumsligt, kulturellt och historisk synvinkel.

Interiör visualisering

Som studerande får du fördjupad kunskap om digitala metoder, begrepp och verktyg för rumslig förståelse, modellering och visualisering i olika skeden av rum, miljöer och interiörer. Den studerande ska vidare få fördjupad kunskap om ljussättning, material, strukturer, detaljer och färg för digital visualisering av interiör arkitektur, möbler och vardagsvara.

Komplexa rum och interiörer

Kursen leder till en mer avancerad och självvald riktad förståelse för digitala verktyg, arkitektur, design och konstruktion. Dessutom syftar kursen till att den studerande vidareutvecklar färdigheter i arkitektonisk och visuell gestaltning av avancerade geometriska former och strukturer i komplexa rumssammanhang. Vidare ska den studerande tränas i att analysera arkitektur och visuell kommunikation utifrån designprocessens syntetiserande karaktär.

Rörlig bild och VR i rum och inredningar

Som studerande får du kunskap om animation, rörlig bild och VR - Virtual Reality. Kursen innehåller moment som ger teoretiska och praktiska kunskaper inom såväl projektbaserad foto-­ och filmteknik som bildkommunikation. Den studerande ges möjlighet att utveckla färdigheter i digitalt arbete för animation, rörlig bild och Virtual Reality.

Destinationsdesign

Som studerande får du fördjupad kunskap om upplevda värden i inredningar och produktdesign samt hur ergonomiska principer påverkar utformning av rum, inredningar, vardagsvaror och system.

Examensarbete - Visualisering av inredning,rum och produkter

Kursen innebär att du som studerande självständigt ska genomföra en studie eller ett projekt och med relevanta metoder använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och skickligheter som skapats i utbildningen. Kursen ger även orientering om vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering.

LIA -­ Lärande i arbete II

Under den andra LIA-kursen får du fördjupa och utveckla din egen yrkeskompetens och kännedom om professionen på ett företag som arbetar med visualisering inom utbildningsområdet. Under denna kurs får du arbeta mer självständigt och kunna ta ett eget större ansvar.

Yrkesroller

Visualiserare av rum, inredningar och produkter arbetar i första hand på arkitektkontor, inredningskontor, möbelindustrin och produkttillverkare för inredd miljö. Yrkesrollen finns även representerad hos andra företag som har behov av att visualisera rum, inredningar och produkter, till exempel industridesigners, eventföretag, mäklarföretag och reklambyråer.

Visualiseraren kompletterar andra yrkesroller, framför allt arkitektens, inredningsarkitektens och möbelformgivarens roller i designprocessen. Visualiseraren är specialiserad på att skapa olika typer av gestaltningar, särskilt fotorealistiska bilder, film och virtual reality (VR), med hjälp av avancerade digitala verktyg.

Visualiseringar används i olika sammanhang under designprocessen, bland annat i tidiga skeden för skisser och planering. Under händelseförloppet som beslutsunderlag och för marknadsföring av rum, möbler och produkter för inredd miljö.

Samarbetspartners

Utbildningen är framtagen i samarbete med företag i branschen där det finns behov av arbetskraft. Våra samarbetsföretag är aktiva i genomförandet av utbildningen och du kommer träffa representanter från dem i föreläsningar, studiebesök och under praktikperioderna.

Vi är stolta över vårt nätverk av företag och jobbar löpande med dem för att utbildningen ska hålla en hög kvalitet. De är också din garant för att utbildningen leder till en yrkesroll där det finns anställningsbehov så att du har goda möjligheter till jobb efter din examen.

Kontakta oss

Göran Hellborg - Arkitekt SAR/MSA

Utbildningsledare Visualisering
Telefon: 070-630 99 33
E-post: goran.hellborg@campusi12.se


Sofia Fransson

Utbildningskoordinator
Telefon: 0381-361 62
E-post: sofia.fransson@campusi12.se


 

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

Visualisering av Rum, Inredning och Produkter på Campus i12 i Eksjö.

Utbildningen för dig som vill skapa spännande och utrycksfulla visualiseringar, bilder och 3D-modeller tillsammans med inredningsarkitekter, möbelarkitekter, industridesigners och formgivare.

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 35 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök:

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.