Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Vanliga frågor

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som kommer in till oss.

Vad erbjuder ni för utbildningar?

Till hösten 2023 har vi tre uppstarter av yrkeshögskoleutbildningar. Det är Behandlingspedagog inom området för neuropsykiatri och två utbildningar som riktar sig mot visualisering för inredning och arkitektur, 3D-artist Visual, samt en mer teknisk visualiseringsutbildnings som heter 3D-artist Technical.

Kan ni berätta mer om den här skolan?

Campus i12 ligger på Itolv-området i norra delen av Eksjö. Eksjö är en liten men väldigt mysig stad där det är nära till allt. Campus i12 ligger i en kasernbyggnad som har utsikt över den centrala sjön i Eksjö och intill ett stort grönområde. Det är en liten skola och du har tillgång till lokalerna 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan med hjälp av ett passerkort.

Är era utbildningar CSN-berättigade?

Alla våra utbildningar är CSN-berättigade och du ansöker om lån/bidrag från deras hemsida Länk till annan webbplats..

Hur söker jag era utbildningar?

Du söker våra utbildningar via Yh vid JU Länk till annan webbplats.
Därifrån kan du sedan göra din ansökan genom att följa instruktionerna. Ansökan öppnar 15 mars och stänger den 17 april.

Går det att läsa era utbildningar på distans?

Våra Yh-utbildningar är på heltid och det går inte att läsa dem på distans även att det har förekommit digital undervisning i samband med corona-viruset. Det är möjligt att enstaka föreläsningar kan i fortsättningen ske digitalt men primärt kommer undervisningen ske på skolan och man behöver vara närvarande för att tillgodogöra sig utbildningen till 100%.

Jag uppfyller inte behörighetskraven till utbildningen, kan jag ändå komma in?

Kompetenskartläggning: Du som sökt i tid och som fått besked att du inte är behörig kan ansöka om kompetenskartläggning, denna ansökan ska då vara oss tillhanda så snart som möjligt, men senast den 31 maj

Dessa meriter kan vara sådant som,

  • närliggande utbildningar
  • arbetslivserfarenhet
  • andra meriter, som kan göra det möjligt för dig att genomgå utbildningen även om du inte har den formella behörigheten.

Vad innebär en kompetenskartläggning?
Den kan gå till på olika sätt men kan inkludera:

  • Granskning av de dokument du har bifogat
  • Intervju
  • Praktiskt prov
  • Referenstagning

Efter genomförd kompetenskartläggning fattas beslut och ett kompetensintyg utfärdas. Det är detta som ligger till grund för beslut om din behörighet till utbildningen. Detta kan inte överklagas.

BLANKETTEN FÖR ATT ANSÖKA OM KOMPETENSKARTLÄGGNING
HITTAR DU I DIN ANSÖKAN NÄR DU SÖKER TILL EN UTBILDNING

Sista datum att ansöka om kompetenskartläggning är 31 maj 2023

Jag har sökt en utbildning hos er efter 19 april. Hur hanteras min ansökan då?
Efter ordinarie ansökan har stängt den 19 april har vi har fortfarande möjlighet att ta in sökande så länge det finns platser kvar på utbildningen.

En ansökan som kommer in efter 19 april blir automatiskt reserv på utbildningen, och erbjuds bara plats ifall det finns lediga platser kvar.

En ansökan som kommer in efter 19 april rangordnas från när ansökan kommer in. Plats på utbildningen erbjuds behörig sökande efter "först till kvarn-principen". Som sen sökande skriver du inget urvalsprov.

Jag har sökt en utbildning hos er efter 19 april. Hur hanteras min ansökan då?

Efter ordinarie ansökan har stängt den 19 april har vi har fortfarande möjlighet att ta in sökande så länge det finns platser kvar på utbildningen.

En ansökan som kommer in efter 19 april blir automatiskt reserv på utbildningen, och erbjuds bara plats ifall det finns lediga platser kvar.

En ansökan som kommer in efter 19 april rangordnas från när ansökan kommer in. Plats på utbildningen erbjuds behörig sökande efter "först till kvarn-principen". Som sen sökande skriver du inget urvalsprov.

Vilka datum gäller efter 19 april när den ordinarie ansökan har stäng?

17 april Ordinarie ansökan stänger
20 april Sen ansökan är öppen (gäller utbildningar där det finns platser kvar)
21 juni: Sista dag att komplettera ansökan
Vecka 26-27: Antagningsbesked skickas ut
29 augusti 2022: Utbildningsstart

Om det blir fler sökande till utbildningen än antalet utbildningsplatser som erbjuds sker ett urval med hjälp av ett särskilt prov. Alla sökande kallas då till provet, så du kommer att kallas även om du ännu inte är behörig till utbildningen. Provet kan inte göra dig behörig till utbildningen. Resultatet kommer endast användas för att rangordna alla behöriga sökanden.

Om det blir aktuellt med urval för den utbildning som du har sökt kommer du att få en kallelse till den mejladress som du har angett i din ansökan. Det är därför viktigt att din e-post är korrekt!

Datum för när urvalsproven äger rum och när kallelse till urvalsprov skickas ut uppdateras senare.

Kontakt

Campus i12

Besök:

Kaserngatan 24A, 4 våningen

Post:

Kaserngatan 24A, 575 35 Eksjö

Telefon:

Sidan senast uppdaterad:

Vanliga frågor Campus i12

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som kommer in till oss via sociala medier.

Kaserngatan 24A Eksjö$Campus i12#lat: 57.671406 lng: 14.977061$Satt via lng lat