Foto Stocksnap
LYSSNA

Enstaka kurser inom neuropsykiatri

Du kan läsa enstaka kurser som ligger i utbildningen Behandlingspedagog NPF.

Du läser kursen tillsammans med de studerande i Yh-utbildningen Behandlingspedagog NPF och när kursen är avklarad får du ett registrerat betyg som ett bevis på att du har genomfört kursen.

För att ansöka till enstaka kurser kontakta Carina Stende som är utbildningsledare för utbildningen. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kursutbud

Neuropsykiatri och andra funktionsnedsättningar 1 - Sök före 27 november

Beskrivning av innehållet i kursen

Kursen förmedlar specialiserade kunskaper om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kursen förmedlar även kunskaper om olika förklaringsmodeller, bakomliggande orsaker, samt hur utredningar och bedömningar genomförs. Andra delar som berörs i kursen är aktuella begrepp, strategier och stödinsatser.

Kursen poängterar även vikten av ett professionellt förhållningssätt och bemötande med individen och dess anhöriga.

Kursstart

Kursslut

2020-12-09

2021-01-10Ansök senast

Kurskod

2020-11-27

YLNF10Lektionstid per vecka

Antal Yhp

Onsdag 12:30-16:00

Torsdag - fredag 8:00-16:00

25 Yhp


Neuropsykiatri och andra funktionsnedsättningar 2

Beskrivning av innehållet i kursen

Kursen kommer förmedla och ge möjlighet att fördjupa och bygga på tidigare inhämtade kunskaper efter genomförd kurs Neuropsykiatri och andra funktionsnedsättningar I.

Genom att fördjupa och bygga vidare på sina kunskaper om olika neuropsykiatriska, kognitiva funktionsnedsättningar och andra funktionsnedsättningar i relation till uppdraget ökar möjligheten för den studerande att kunna möta individen, dess anhöriga och övrigt nätverk utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt och att använda sig av sina kunskaper, färdigheter och kompetens att använda rätt strategier och stöd i vardagen.

Kursstart

Kursslut

2020-11-02

2021-01-10Ansök senast

Kurskod

2020-10-18

YLNF29Lektionstid per vecka

Antal Yhp

18 timmar

25 Yhp


Etiskt, pedagogiskt och professionellt förhållningssätt 2

Beskrivning av innehållet i kursen

Kursen bygger vidare på etiskt, pedagogiskt och professionellt förhållningssätt I. Genom att arbeta vidare med analysera individen behov, förutsättningar och resurser ges möjlighet till att fördjupa och utveckla tidigare kunskaper om pedagogiska stratergier och hjälmedel i syfte för att hantera oikheter, möjliggöra utveckling och delaktighet med individen.

Den studerande ska även fördjupa sin kunskap och förmåga att hantera etiska dilemman och frågeställningar i den vardagliga yrkesutövningen samt kunna anlyssera och resoner kring etiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Den studerande ska även få fördjupad förståelse för etiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Den studerande ska även få fördjupad förståelse för hur kulturella, psykosociala och ekonoisk faktorer kan påverka föreställningar om livskvalitet och människovärde samt hur egna outtalade värderingar styr ställningstagande och förhållningssätt.

Kursstart

Kursslut

2021-01-11

2021-02-14Ansök senast

Kurskod

2020-12-27

YLEP20Lektionstid per vecka

Antal Yhp

18 timmar

25 Yhp


Kontakta oss

Carina Stende

Utbildningsledare - Behandlingspedagog NPF
Telefon: 0381-363 67
E-post: carina.stende@campusi12.se


HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 3 november 2020

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 35 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök:

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.