LYSSNA

Sjuksköterskeprogrammet

HÖGSKOLEUTBILDNING, 180 HP

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, ger vad som krävs inom ledarskap, medicinska och tekniska områden samt förebyggande hälsovård, undervisning och handledning.

Studiegrupp i Eksjö

Till antagningen våren 2020 ges det möjlighet att söka till en studiegrupp som har viss del av utbildningen förlagd till Eksjö. Detta innebär att du ingår i en fast studiegrupp och att viss lärarledd undervisning är förlagd till Campus i12, som till exempel vissa seminarier, handledningstillfällen och examinationer. 

Anmälningskoden till studiegruppen i Eksjö: HJ-52349

Antalet platser till studiegruppen i Eksjö: 20

Utbildningens huvudman

Jönköping Universitylänk till annan webbplats och fackhögskola Hälsohögskolan i Jönköpinglänk till annan webbplats

Ytterligare upplysning studera@ju.se

Studievägledare Jönköping University
Katarina Bolin
036-10 13 39
katarina.bolin@ju.se

Att jobba som sjuksköterska innebär att utifrån ett professionellt förhållningssätt ha ansvar för omvårdnaden för personer med ohälsa eller sjukdom. Den vårdsökande personen står alltid i centrum och därför passar yrket dig som är intresserad av människor och deras livssituation samt har ett engagemang för att människor ska ha ett välbefinnande.

Din framtida arbetsgivare finns bland annat inom kommun, region eller inom den privata sektorn. Efter sjuksköterskeexamen erbjuder Hälsohögskolan dessutom specialistsjuksköterskeutbildning inom olika verksamhetsområden och magisterutbildning i omvårdnad.

Omvårdnad

Som sjuksköterska har du ansvar för individens omvårdnad. Den vårdsökande ska bli sedd och förstådd som en unik person med enskilda behov, värderingar och förväntningar.

I rollen som sjuksköterska krävs också skicklighet inom ledarskap, medicinska och tekniska områden samt förebyggande hälsovård, undervisning och handledning.

Huvudområdet i programmet är omvårdnad men du kommer även att läsa medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen samt en valbar kurs.

Omvårdnad innebär att utifrån en vårdsökande persons livssituation främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa och lidande samt verka för ett fridfullt och värdigt avslut av livet med hänsyn till kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor. Det innebär också att stärka personens egna resurser samt att tillgodose grundläggande behov.

Utbildningens upplägg

Utbildningen drivs med ett projekt- och problemorienterat arbetssätt där studentens eget lärande sätts i fokus. Arbetsformer anpassas efter kursens innehåll och grad av fördjupning och kan bestå av litteraturstudier, föreläsningar, laborationer, seminarier och uppgifter enskilt eller i grupp.

I laborationer tränar du situationer som relaterar till den kommande yrkesfunktionen. De teoretiska kunskaperna från programmets kurser omsätts i praktiken genom att du har 21 veckors praktik (VFU) i kommun, region eller privat verksamhet.

Jönköping University erbjuder möjlighet till internationellt utbyte inom sjuksköterskeprogrammet. 

Kurser

År 1

Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap 15 hp
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp
Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad 3 hp
Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp
Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7,5 hp
Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation 7,5 hp
Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 hp

År 2

Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 hp
Människans sjukdomar och farmakologi 15 hp
Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4,5 hp
Palliativ omvårdnad 4,5 hp
Psykiatrisk omvårdnad 7,5 hp
Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 hp
Hälsa och hälsoproblem hos barn och familjer 4,5 hp

År 3

Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad 7,5 hp
Ledarskap och teamsamverkan inom omvårdnad 7,5 hp
Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad 7,5 hp Vetenskaplig teori och metod för evidensbaserad omvårdnad 7,5 hp
Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden 15 hp
Omvårdnad, examensarbete 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

Kontakta oss

Anmälan att skriva tentamen i Eksjö

Ingår du i studiegruppen som går i Eksjö har du också möjlighet att skriva tentamen i Eksjö. Du behöver göra en anmälan för detta senast 10 dagar före tentamenstillfället.

Du gör din anmälan här!

Observera att anmälan att skriva i Eksjö inte ersätter din anmälan till JU utan anmälan till Ladok måste också göras.

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 25 februari 2020

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp på Campus i12 i Eksjö

Som sjuksköterska krävs kompetens inom ledarskap, medicinska och tekniska områden samt förebyggande hälsovård, undervisning och handledning.

Webbadress: www.campusi12.se E-post: info@campusi12.se Telefon: 0381-361 20

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök:

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.