Sjuksköterskeprogrammet

HÖGSKOLEUTBILDNING, 180 HP

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, ger vad som krävs inom ledarskap, medicinska och tekniska områden samt förebyggande hälsovård, undervisning och handledning.

Att jobba som sjuksköterska innebär att utifrån ett professionellt förhållningssätt ha ansvar för omvårdnaden för personer med ohälsa eller sjukdom. Den vårdsökande personen står alltid i centrum och därför passar yrket dig som är intresserad av människor och deras livssituation samt har ett engagemang för att människor ska ha ett välbefinnande.

Din framtida arbetsgivare finns bland annat inom kommun, region eller inom den privata sektorn. Efter sjuksköterskeexamen erbjuder Hälsohögskolan dessutom specialistsjuksköterskeutbildning inom olika verksamhetsområden och magisterutbildning i omvårdnad.

Omvårdnad

Som sjuksköterska har du ansvar för individens omvårdnad. Den vårdsökande ska bli sedd och förstådd som en unik person med individuella behov, värderingar och förväntningar.

I rollen som sjuksköterska krävs också kompetens inom ledarskap, medicinska och tekniska områden samt förebyggande hälsovård, undervisning och handledning.

Huvudområdet i programmet är omvårdnad men du kommer även att läsa medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen samt en valbar kurs.

Omvårdnad innebär att utifrån en vårdsökande persons livssituation främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa och lidande samt verka för ett fridfullt och värdigt avslut av livet med hänsyn till kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor. Det innebär också att stärka personens egna resurser samt att tillgodose grundläggande behov.

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs med ett projekt- och problemorienterat arbetssätt där studentens eget lärande sätts i fokus. Arbetsformer anpassas efter kursens innehåll och grad av fördjupning och kan bestå av litteraturstudier, föreläsningar, laborationer, seminarier och uppgifter enskilt eller i grupp.

I laborationer tränar du situationer som relaterar till den kommande yrkesfunktionen. De teoretiska kunskaperna från programmets kurser omsätts i praktiken genom att du har 21 veckors praktik (VFU) i kommun, region eller privat verksamhet.

Jönköping University erbjuder möjlighet till internationellt utbyte inom sjuksköterskeprogrammet. 

Programinnehåll

Studiegrupp förlagd till Campus i12 i Eksjö

Sjuksköterskeprogrammet är en campusutbildning och är förlagd till Jönköping. Det ges dessutom möjlighet att söka till en studiegrupp som har viss del av utbildningen förlagd till Campus i Eksjö.

Det innebär att du ingår i en fast studiegrupp och att viss lärarledd undervisning är förlagd till Campus Eksjö, till exempel vissa seminarier, handledningstillfällen och examinationer. Under de teoretiska delarna i utbildningen för en kurs som omfattar fem veckor kommer i genomsnitt tre undervisningstillfällen att förläggas till Campus Eksjö.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (praktik) är företrädesvis förlagd till östra delen av Region Jönköpings län.

Kurser

År 1

 • Introduktion till omvårdnad
 • Anatomi och fysiologi grundkurs
 • Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi
 • Gerontologi grundkurs
 • Psykologi grundkurs
 • Sjukdomslära, diagnostik och behandling grundkurs
 • Farmakologi grundkurs
 • Vetenskaplig grundkurs

År 2

 • Personcentrerad omvårdnad I
 • Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv
 • Valbar kurs
 • Arbetsliv och organisation
 • Personcentrerad omvårdnad II

År 3

 • Ledarskap i personcentrerad omvårdnad
 • Vetenskaplig metod, fortsättningskurs
 • Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer
 • Omvårdnad, examensarbete, halvfart hela terminen
 • Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Ma 2a/2b/2c, Nk 2, Sh 1b (eller 1a1 och 1a2) eller Ma B, Nk B, Sh A.d i ansökan.

Ansökan

Observera!

Anmälningskod på www.ju.se/studentlänk till annan webbplats

Antalet platser
20

Ytterligare upplysning studera@ju.se

Jönköping University
Katarina Bolin, studievägleare
036-10 13 39
katarina.bolin@ju.se

Kontakta oss

Carina Stende

Utbildningsledare - Behandlingspedagog NPF/Sjuksköterskeprogrammet

0381-363 67


carina.stende@campusi12.se
HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 15 augusti 2019

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp på Campus i12 i Eksjö

Som sjuksköterska krävs kompetens inom ledarskap, medicinska och tekniska områden samt förebyggande hälsovård, undervisning och handledning.

Webbadress: www.campusi12.se E-post: info@campusi12.se Telefon: 0381-361 20

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök:

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.