Logotyp Eksjö kommun

Skolarbeten Visualisering

Denna sida uppdateras kontinuerligt med arbeten som våra studerande har gjort i de olika kurserna på Visualiseringtubildningarna

Exempel från utbildningen

Arkitektur, inredning och rum

Inlämningsuppgift - Att bygga en bild

Syfte med uppgiften är att att få en grundläggande förståelse för hur en kamera fungerar. Få kunskap kring olika riktlinjer inom bildkomposition och hur kompositionen påverkar upplevelsen av en bild.

Uppgiften är fotografera stadens rum. Leta efter kompositioner som är intressanta, undersök hur perspektivet skapar djup. Se hur ljus och skugga bildar mönster och formar bilden. Var generös i ditt fotograferande, ta många bilder, välj sedan ut dem som du är extra nöjd med. Bilden ska lämnas in i svartvitt eller göras om till svartvitt i efterhand.

Resultatet av inlämningarna syns i videoklippet nedan.

 VR i arkitektur och stadsbyggande

Uppgift

I kursen VR och rörlig bild jobbar de studerande med att bygga upp ett virtuellt showroom för ett företag som arbetar med akustikprodukter för offentlig miljö.

Därefter besöker man sina rum och gör en rundvandring med sina VR-glasögon.

Ur VR modellen tar de studerande sedan ut sina stillbilder. De studerande har testat en viss interaktivitet i VR-modellerna och gjort en kort filmsekvens från sin VR-miljö.

Arkitekturtävlingar och presentation

Uppgift

I kursen Arkitekturtävlingar och presentation arbetade de studerande i årskurs 2 med bilder som handlar om att skapa en tydlig känsla, en upplevelse.

Bilderna ska tala till alla våra sinnen, de ska lukta och smaka. Uppgiften handlade om att förpacka upplevelser av Småland i bildform.

Kursen ger träning i att genomföra och presentera en medveten idé, skapa ett budskap för en destination och kommunicera den i bild, text och grafisk layout i ett tävlingsformat.

Destinationsdesign

Uppgift

I kursen Destinationsdesign arbetade de studerande i årskurs 2 med bilder som handlar om att skapa en tydlig känsla, en upplevelse.

Bilderna ska tala till alla våra sinnen, de ska lukta och smaka. Uppgiften handlade om att förpacka upplevelser av Småland i bildform.

Kursen ger träning i att genomföra och presentera en medveten idé, skapa ett budskap för en destination och kommunicera den i bild, text och grafisk layout i ett tävlingsformat.

Bildkommunikation och projektarbete

Uppgift

I kursen Bildkommunikation och projektarbete har de studerande i årskurs 1 gjort ett projektarbete tillsammans med en småhustillverkare.

Moodboards för tilltänkta målgrupper och referensbilder togs fram. Från 2D-ritningar och tillhandahållna digitala modeller arbetade de studerande i 3D Studio Max för göra spännande katalog- och inspirationsbilder.

Kursen ger träning i modellerande från ritningar och enbostadshusets inredning och utformning såväl exteriört som interiört.

Komplexa rum

Uppgift

De studerande väljer välkända ikonbyggnader ur arkitekturhistorien. Från ett ritningsunderlag i 2D (planer, sektioner och fasader) modelleras byggnader för visualisering.

Kursen ger träning i att modellera och återge form, material och ljus på ett korrekt sätt. Resultaten är fotorealistiska bilder men också experiment med olika manér och bildspråk.

De studerande går årskurs 2 i Visualisering - Arkitektur / Visualisering - Rum, inredning och produkter!

Komplexa rum och interiörer

Uppgift

I kursen Komplexa rum och interiörer väljer de studerande interiörer från välkända ikonbyggnader eller ibland scener ur filmer.

Från ritningar och bilder modelleras interiörer med inredningar och möbler
eller sceniska rum.

Kursen ger träning i att modellera och återge form, material och ljus på ett korrekt sätt. Resultaten är fotorealistiska bilder men också experiment med olika manér och bildspråk.

De studerandes portfolios