Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Individuella program

Individuella program i den anpassade gymnasieskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3 600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven. Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav på grundläggande och fördjupade kunskaper.

Kursplan

Ämnesområden

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Individ och samhälle
  • Natur och miljö
  • Språk och kommunikation

Kontakt

Bild: porträttfoto Tomas Erazim.


Rektor
Jessica Ström
e-post: jessica.strom@eksjo.se
telefon: 0381 - 361 84Bild: porträttbild saknas.


Programansvarig och studie- och yrkesvägledare

Frida Hagström
e-post: frida.hagstrom@eksjo.se
telefon: 0381-364 38Sidan senast uppdaterad:

Eksjö Gymnasiums Individuella program

Eksjö Gymnasiums Individuella program är för dig som inte kan gå på ett nationellt program i anpassad gymnasieskola på grund av din funktionsnedsättning. Det individuella programmet ska utformas på ett sådant sätt att det passar just för dig. Du får kunskaper så att du kan vara med och påverka ditt kommande vuxenliv. Du får göra praktik på arbetsplatser under din utbildning.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567