Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

På nationella program läser alla elever...

Alla program på anpassad gymnasieskola pågår i fyra år och omfattar minst 3 600 poäng. Programmen innehåller gemensamma ämnen på anpassade gymnasieskolan, gemensamma ämnen på programmen, programfördjupningar, individuellt val och gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola.

När en kurs är klar får eleven betyg. Betyg sätts fortlöpande på kurser från årskurs 1 till avslutad gymnasieutbildning. Efter avslutad årskurs förs betygen in på den individuella studieplanen.

På programmen ingår minst 24 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, under årskurs 3 och 4. Studie- och yrkesvägledaren samordnar all APL.

Gemensamma ämnen
• Engelska
• Estetisk verksamhet
• Historia
• Idrott och hälsa 1
• Matematik
• Naturkunskap
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
• Svenska

Programgemensamma ämnen, se under respektive program

Programfördjupning, se under respektive program

Individuellt val
• Trafikantkunskap
• Idrott och hälsa 2

Gymnasiearbete i den anpassade gymnasieskolan

APL- arbetsplatsförlagt lärande
Under din utbildning har du Arbetsplatsförlagt lärande, så kallad APL. Du har APL i minst 22 veckor. Genom APL får du fördjupade yrkeskunskaper och inblick i yrkeskulturen och yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Sidan senast uppdaterad:

programmet Eksjö Gymnasium

På Eksjö Gymnasiums program

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567